Excellens

Hvor sikker kan du være på, at jeg rammer tidsånden rigtigt? Og i tide til at du kan få de bedste resultater ud af det? Her er et udpluk af de vigtigste trends og tendenser, som jeg har fortolket og formidlet siden 1995 - og døm selv ☺

2015

Lancerer begrebet succestyranni om en af tidens største udfordringer. Jeg skriver flere indlæg om emnet og bla. giver en klumme over 50.000 visninger på Facebook. Der arbejdes i dag på en bog med planlagt udgivelse i 2016.

2014

Lancerer bogen Ladycool. Dit køn er en styrke – brug det! Bogen kommer direkte på bestsellerlisten og får flere gode anmeldelser, samt et hav af omtale i forskellige medier.

Lancerer begreberne relationel og produktiv kapital og introducerer det nye vækstsamfunds største udfordring, nemlig at balancere de to begreber i en organisation, da kreativitet skabes bedst i et arbejdsmiljø, hvor disse egenskaber i ledelsen dyrkes ligeværdigt.

2013

Lancerer foredraget Ladycool. Om at kvinder skal tage ejerskab for det feminine og give det samme høje status, som det maskuline. Kønnet bliver den næste store trend, som alle ledelser skal bruge aktivt i deres stategier.

2012

Udgiver flere artikler og kronikker om, at kønnet er en selvstændig ressource, og at den skal bruges som en sådan, og ikke ses som en kamp om sandheder.

Taler ligeledes om autentisk kommunikation, hvor det handler mere om  at være bevidst om sin intention, eje sin status, være troværdig, kende sin erotiske kapital og tage sin magt på sig. Alt dette for at bidrage autentisk til fællesskabet.

2011

Co-creator. Co-creation 2.0 for hvad er det, hvis de mennesker, der skal bedrive det, ikke er det i deres handlinger?                       

2010

Erotisk kapital. Lancerede i 2010 foredraget Får jeg sex i de her sko? Om moderne kvindelighed, mode, fordomme og livsglæde! og har holdt udsolgte åbne foredrag flere steder i landet. Det nye begreb erotisk kapital og mode set ud fra en frigørende vinkel har medført et hav af interviews (og mange personlige henvendelser!) og understreger, at der er behov for at se på moderne kvindefrigørelse på nye måder.  

Udtaler i flere medier, at den nye store litteraturbølge til kvinder vil være erotisk litteratur, som vil erstatte det store fokus på krimier. I 2011 udgives Fifty shades of Grey og bliver et verdenshit, som følges op af en bølge af erotisk litteratur skrevet især for kvinder. 

2009

Post-identitet tidsånd. Udgiver bogen Farvel egofest. Og goddag til formål og fællesskaber, som går i andet oplag efter seks uger. Forklarer hvordan skiftet i tidsånd går fra individualitet og selvrealisering til livsformål og neotribale fællesskaber.

2008

Co-creation: Lancerer det som den mest betydende livsform de næste mange år i foredraget Fra egofest til co-creation. Da jeg tog begrebet op i 2008, kunne man ikke google det på danske sider. I dag er et af tidens største buzzwords.                                

Fra identitet og selvrealisering til livsformål og mening: Disse tanker blev også lanceret i samme foredrag, som affødte mange interviews og artikler. Jeg har siden holdt foredraget over 300 gange, og har optrådt i flere hundrede artikler og indslag i elektroniske medier om emnet.

2007

Livsformål Tog det op i 2007 som det fokus, der erstatter identitet. Arbejdede mere indgående med det i 2008 i ovenstående foredrag. 

Voksencool Lancerede foredrag om voksen livsformens come-back som trendy og betydende, hvilket siden er blevet fulgt op af mange medier og bla. ses i dag i segmentet kaldet primetime kvinder, men også promoveres af mange forskellige organisationer og foreninger, der ser fordelen i at dyrke erfaringen.

2005

Velgørenhed er lig næstekærlighed. Satte det på dagsordenen i 2005 med artikler om at det er ok at gøre det for sin egen skyld. Det er siden blevet fulgt op af mange andre medier og har taget livtag med de mange tabuer omkring hvad velgørenhed egentlig er, og hvorfor man gør det. 

2004

Forældreskab er lig lederskab. Udgiver Moderskab – Lederskab. Mor du har magten! Hvordan vil du bruge den? på Aschehoug. Vakte stor opstandelse for at kæde magt sammen med børneopdragelse. I dag holder jeg stadig mange foredrag om emnet, og familieterapeuten Jesper Juul har siden taget emnet op. 

2003

Opgøret med det perfekte moderskab. Udgiver Myten om den perfekte mor, på Aschehoug. Et emne jeg stadig holder mange foredrag om – og som der siden er udkommet et hav af bøger, artikler og udsendelser på de elektroniske medier om. 

2001

Livsfasesegmentering. Skrev artikel om det i 2001, som siden blev spredt til andre medier. Det var den nye måde at lave segmentering på, som erstattede livsstilsegmentering (RISC). I dag er det almindeligt anerkendt, at livsfaser er mindst lige så bestemmende for vores forbrugeradfærd som vores livsstil.

1999

Fællesskabernes genkomst. Satte det på dagsordenen i 1999-2000 og holdt flere og flere foredrag om emnet efterhånden som det blev mere udbredt. På dette tidspunkt var identitet det store buzzword, og meget handlede om selvrealisering og personligt potentiale. I midten af 00’erne forsøgte man sig med bregrebet community for at opdatere det lidt, men efter få år lagde man sig mere fast på begrebet fællesskaber. I dag er det en af de største megatrends vi har, og det skrev jeg om i bogen Farvel egofest. Og goddag til formål og fællesskaber, 2009, Akademisk Forlag. 

Nærvær. Var idékvinde bag arrangement i 1999, som siden blev fulgt op af flere medier og andre aktiviteter. I dag handler det om mindfulness, men nærvær som begreb var dets forløber.

1998

Elite. Udgiver bogen Eliten. Mennesker med vilje til at ville, på Forlaget Møntergården (tidl. Børsen) og fik en del presse og foredrag på det. Dengang var det stadig meget provokerende at skrive positivt om eliten; i dag er det blevet naturligt at tale om det som et aktiv, og der findes både eliteskoler, elitegymnasier, tv-programmer mm, der hylder eliten. 

1996

Det lykkelige liv. Skrev den første artikel i 1996 i Berlingske Tidende, som fik stor opmærksomhed. Forløberen for begrebet Det gode liv. Holdt mange foredrag og skrev mange artikler om emnet i midten af 90’erne, men emnet toppede først omkring 2000-2005. 

1995

Identitet. Startede med at skrive/tale om det i midten af 90’erne da det endnu var branding man talte om. Senere blev begrebet taget op også i brandingøjemed, i form af begrebet Corporate Identity. Trenden toppede først i 2000-2005. Har skrevet adskillige artikler om emnet.