farvel egofest

OG GODDAG TIL FORMÅL OG FÆLLESSKABER

Efter 30 års fokus på individet, søger vi nu mod det man kalder for neo-tribale fællesskaber, der baseres på fælles interesser og bindes sammen af tillid. Læs også om de fire livsformer: Egofester, gurist, voksencool og co-creator – og test din egen livsform her på siden!

INTRODUKTION – FRA IDENTITESJUNKIES TIL MENINGSNOMADER

Døgnfluen har mellem to og 48 timer til at kneppe igennem. Ja, undskyld det direkte ordvalg, men så er det ligesom ikke til at misforstå. Døgnfluens eneste opgave her i livet er nemlig at formere sig. Faktisk er den så strømlinet i sit design, at den ikke har en mund: Hvorfor spilde tiden med at søge og indtage føde, når den blot skal sørge for artens reproduktion?

Døgnfluen er altså ikke ude i et identitetsprojekt, hvor den må afveje alle aspekter af dens potentialer, for at finde den bedst mulige udgave af sig selv, for nu at bruge et tidstypisk coachingudtryk. Næh, den kan slappe af i visheden om, at dens prioriteter i livet er givet på forhånd: Find en partner, lav nogle unger.

Og ikke mindst kan den dø i visheden om, at den levede op til den mening, som dens liv var født til at have. Hvis den altså var i stand til at reflektere.

Helt så ligetil er situationen ikke for det moderne menneske. Tværtimod. Vi kan nemlig reflektere, hvorfor vi også kan tvivle. 80’ernes yuppietid og mantraet om at opsøge personlige udfordringer, kickstartede et hidtil uset fokus på identitet. Den personlige identitet vel og mærke. Et begreb der i dag har udviklet sig til at være allemandseje, hvor det tidligere mere var et filosofisk, eksistentielt projekt for de få. Et kig på tidens boglister viser, hvor mange selvhjælpsbøger der har identitet og personligt potentiale som omdrejningspunkt. Også den lange liste af tv-programmer, kurser, coaching- og udviklingsforløb, viser med stor tydelighed, at identitet er et begreb, der bliver taget seriøst af den brede masse. I snart tredive år har vi haft en historisk frihed til selv at vælge, både hvem vi gerne vil være, og hvad vi gerne vil gøre, og det har gjort os til en slags identitetsjunkies, der hele tiden leder efter den særlige identitet, der skal forløse vores personlighed til fulde. Det lyder utvivlsomt besnærende, at denne valgfrihed til at lave en original LEGO-figur ud af sig selv, vil befri os fra snærende sociale bånd og forpligtelser. Men sådan er det ikke kun gået. I dag må vi erkende, at situationen også har åbnet for en næsten afgrundsdyb forvirring over, hvad livets mening er. Eller mere præcist: hvad livets mening er for den enkelte.

Meningen er nemlig ikke længere givet af samfundets strukturer, de forskellige fags status eller slægtens historie, som vi i tusindvis af generationer har været vant til. Det forventes derimod af os, at vi selv skaber den. Dermed er det moderne menneske blevet en nomade, der rejser rundt efter den ultimative mening, som både skal forløse vores egen sande identitet, og det endegyldige formål med vores liv. Når vi samtidig lider af noget, der kan karakteriseres som identitetskvalme, opstået i kølvandet på disse mange års intensivt arbejde med os selv, bliver det til en lidt lang og træls rejse. Flere og flere af os går rundt med en vis forstoppelse af selvfokus og en vished om, at spørgsmålet ”hvem er jeg?” nok ikke lader sig besvare lige så entydigt, som vi godt kunne ønske os. Som meningsnomader bevæger vi os derfor rundt i mulighedernes land, uden for alvor at finde hverken et ståsted, hvorfra vi kan erobre verden, eller sandheden om os selv, som vi kan tilbyde verden. Det holder udviklingen i gang, men øger også frustrationen.

Af samme årsag har det initieret en længsel efter det åbenbare, det enkle og det simple. Døgnfluemisundelse kunne man kalde det: tænk bare at have så veldefineret, klart og håndgribeligt et eksistens-grundlag? Og i oven i købet et, der er så meningsfuldt, enkelt og behageligt!

Det er denne længsel efter at bekende sig til et formål, der rækker udover vores egen identitet, som denne bog tager op. Længslen handler om ville sætte os selv ind i en større sammenhæng, som et middel til at give personlig ro i en verden, der konstant er i forandring. Vi står dermed overfor et paradigmeskift, hvor vi flytter os fra spørgsmålet Hvem er jeg? til Hvilken forskel kan jeg gøre?

Indbygget i denne bevægelse ligger også, at vi får mere og mere fokus på fællesskabet. Egofesten er ved at lakke mod enden, og i stedet opsøger vi i stigende grad nogle meningsfulde fællesskaber, hvor vi både kan udleve vores egne behov, lyster og interesser, og samtidig, som gruppe, at kunne skabe en attraktiv virkelighed for de mange.
Vores største udfordring er dermed ikke kun, at finde et meningsfuldt livsformål på enten individ- eller gruppeniveau. Det er at blive bevidst om, hvilken udvikling vi vil tage ansvar for. Hvor skal menneskeheden bevæge sig hen? Hvilke værdier skal vi leve efter? Hvilke opgaver vil vi løse? Kort og godt skal vi tage et bevidst ansvar for vores egen og klodens evolution – og det forpligter også den enkelte.

Hvad skal du bruge denne viden til? Ja, uanset om du vil det eller ej, vil også du blive ramt af dette skift i tidsånden. Som minimum fordi dine omgivelser naturligt vil lade sig påvirke af det. Det er en såkaldt megatrend; en trend der er så kraftig, at den med stor sandsynlighed kommer til at påvirke alt fra enkeltstående individer til hele samfund plus alt det indimellem, og som har et langsigtet perspektiv på 10 til 20 år eller mere ud i fremtiden. Du kan derfor bruge denne viden til at vælge kvalificeret. Til at skabe kvalificeret. Til at kunne imødekomme den storm af produkter, meninger, livsformer, relationer, sandheder, opgaver og mere, som altid følger i hælene på et skift i tidsånden – uden at blive blæst væk i processen. Ultimativt gælder det om selv at kunne påvirke, skabe og forme denne bevægelse, og på den måde udnytte de kræfter, der blæser, til ens egen fordel. Uanset om man bruger denne viden som privatperson, leder, iværksætter, rådgiver, forsker, kreativ eller studerende. Der er jo ingen grund til at gøre sig selv til offer for nogle omstændigheder, når man reelt set har en mulighed for at være medskaber af de omstændigheder, man skal leve under.

Vel?

Modtag min e-bog

Hvem er de unge?

Gør som over 14.000 nysgerrige andre. Tilmeld dig mit nyhedsbrev - og få tidens vigtigste sociale tendenser i din indbakke

BONUS: Tusindvis har allerede hørt mit foredrag om hvordan man tiltrækker og fastholder GENERATIONERNE Y & Z. Med nyhedsbrevet får du også en 60 siders e-bog om de unge - så du kan forstå og leve bedre med dem. For ledere, kollegaer og forældre.