januar 5

Vær Broen 13: Generationerne findes

100  kommentarer

Der kører for tiden en bølge med budskabet om, at generationerne er en omgang opreklameret konsulentfis. Men ved at tænke sådan, svigter man ikke bare de unge. Man nedgør dem også. For selvom der naturligvis er mere menneskeligt til fælles på tværs af generationer, er de reelle forskelle helt afgørende at kende til. Hvis man altså vil tiltrække og fastholde de unge, der netop kan udvikle ens virksomhed. Her får du en oversigt over, hvilke forskelle der er, og hvad du skal bruge dem til.

Af Emilia van Hauen, kultursociolog og bestyrelsesmedlem & Alexandra Krautwald, beslutningsrådgiver og futurist

Generationsfornægtelsens argumenter

Det sidste års tid har vi bemærket, at der er blevet publiceret flere artikler og kommentarer på de sociale medier om, at generationer er varm luft, ren bullshit og mere af samme skuffe. Især fremhæves der tre ting, som antageligvis skulle bevise, at begrebet ikke har nogen forklaringsværdi.

Den første handler om, at alle generationer er mere ens end forskellige på tværs af årgangene. Og til det er der kun at sige: Korrekt! Vi er nemlig alle sammen først og fremmest mennesker, og langt størstedelen af os alle stræber efter to ting, for at have et godt liv: Nemlig at vi er elskede og tilhører et fællesskab. Og at vores indsats kan bruges til noget, dvs at vores bidrag betyder noget for andre. Men det gør det jo ikke irrelevant, at der også er forskelle mellem, hvad generationer kalder på, og især, hvad der har været med til at præge generationernes værdier, ønsker, drømme, forestillinger om livet og arbejdslivet – og dermed hvad de kan bidrage med til fællesskabet. Derfor er det helt basalt nødvendigt at sætte sig ind i disse forskelle, hvis man vil inkludere de helt unge på vores arbejdspladser i fremtiden, og hvis man ønsker at bygge samarbejder, der virker på tværs af vores aldre – eller generationer om man vil. Men måske vigtigst af alt: Hvis man vil gøre sig forhåbninger om at tiltrække og fastholde de unge!

Det andet argument mod generationsforskelle er en udvidelse af det første argument, hvor det ofte latterliggøres, at de unge stræber efter livsbalance, mening med deres arbejde, god ledelse og tætte relationer. Det latterliggøres fordi det italesættes, som noget alle generationer stræber efter. Og det er jo fuldstændig rigtigt! Ingen ønsker vel et meningsløst job, ingen ønsker ligefrem en dårlig ledelse, og ingen ønsker at gå ned med stress, fordi der mangler balance i deres liv.

Men det er ikke pointen i at forstå de unge generationer. For forskellen er, at vilkårene for, hvad de unge kan forlange, har ændret sig meget. De ældre generationer indgik i en anden hierarkisk selvfølgelighed, som byggede på en erfarings-struktur, der gjorde, at når man var ung, måtte man tage til takke med de kedeligste opgaver, de dårligste arbejdstider og den laveste løn. Men sådan fungerer det ikke for de unge i dag. Bla. fordi mange af dem har et langt større udbud at vælge imellem, og fordi unge i dag er vokset op med forældre, der har gjort dem opmærksomme på deres egen værdi. Deres forældre har lært dem at sigte efter stjernerne, og det har ligget i tidsånden, at det var muligt for alle at opnå alt det, de drømte om (og de i øvrigt bare skulle drømme stort), og derfor ligger det ikke naturligt til dem at tage til takke ja til et job, der traditionelt ville være et såkaldt begynderjob. 

Den tredje indvending handler om årstal. Og ja, der hersker ikke én definition af de forskellige generationer ift hvornår de præcis er født. De fire generationer der er erhvervsaktive i dag kaldes populært for babyboomere, generation X, generation Y og generation Z. Nogle vælger at slå generation Y og Z sammen, og kalder dem Millennials, hvilket oftest er et udtryk, der bliver brugt i udlandet og ikke herhjemme. Nogle gange latterliggøres det, at der er forskel i de definitioner, som bliver anvendt i forskellige undersøgelser, og derigennem argumenteres der for, at begreberne dermed er utroværdige og ligegyldige.

Men når man taler om socialvidenskaberne, er der ikke meget, der er fuldstændig manifest –  og i dette tilfælde kan man med god ret spørge: Hvor vigtigt er det, at årstallene er fuldstændig enslydende over hele verden i definitionen af generationerne, for at det har en gyldig forklaringsværdi? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt at fluekneppe på noget så ligegyldigt i forhold til de store udfordringer, vi står med på arbejdsmarkedet i forhold til at få de unge godt med ombord? 

Drukner man bedst i salt- eller ferskvand?

Vores erfaring er, at så længe årstals-definitionerne befinder sig indenfor et overskueligt og nogenlunde ensartet interval, betyder det meget lidt. I hvert fald lidt nok til at folk forstår konceptet og kan bruge det konstruktivt. 

Muligvis ville det i virkeligheden give mening at holde op med at tale om generationer, hvis det provokerer så meget, at det står i vejen for at forstå og bruge forskellene. I stedet skulle vi måske omtale dem som:

Kommende samfundsydere. Fremtidens borgere. Fremtidens arbejdsstyrke. Fremtidens forbrugere. Fremtidens arbejdskraft. De nye aldersklasser. De unge kuld. De yngste slægtled.

Uanset er der altså masser af udtryk at tage af. Vores pointe er imidlertid, at når man nagler sig fast til den diskussion, er det lige så nytteløst, som at diskutere om man drukner bedst i salt- eller ferskvand.

Det der til gengæld er vigtigt, er at forstå, at når der tales om de unge generationer, tales der om den gruppe samfundsborgere, som de ældre generationer har givet liv, og som i disse år er på vej ind i en struktur og et samfund, vi andre har skabt. Og at de strukturer bliver udfordret og muligvis står for fald med de unge ombord. Og heldigvis for det; ellers ville vi jo ikke udvikle os. Endsige overleve.  

Hvorfor du SKAL interessere dig for generationer

Vi har begge beskæftiget os med de unge generationer længe, og har de seneste år afholdt flere hundrede foredrag tilsammen. Derudover har vi stået i spidsen for en lang række strategiske opgaver, der har handlet om at etablere strukturer og arbejdsmiljøer, der matcher de unges ønsker til deres arbejdsliv. Vores arbejde har lært os, at de unge kommer ind på arbejdspladserne, og dér viser det sig, at det er dem, der sætter standarden for det, alle generationer i virkeligheden kalder på. Alene af den årsag, skal man kende til de unges behov, bevæggrunde og ønsker. Altså ikke bare for de unges skyld, men for alles skyld. 

Men hvorfor er der så gået selvsving i denne generationsfornægtelse?

Fordi nogle (bemærk: nogle, ikke alle!) af de ældre generationer er dovne. Og misundelige. Det ved vi godt, er noget af en påstand! Hvor har vi den fra? 

Bl.a. fra reaktioner under foredrag, hvor vi fra deltagere i alderen ca. 40-65 år møder (desværre alt for mange) kritiske udtalelser om de unge, som de ældre beskriver som dobbeltmoralske miljøsvin, som teknologi afhængige og som hensynsløse mig-orienterede forkælede små egotrippere. Vi ser også dagligt lignende tilkendegivelser på tråde på diverse SoMe platforme, hvor unge får mange ubehagelige, nedladende, latterliggørende ord med på vejen.

Og fra diverse artikler af eksperter indenfor andre fagområder end generationer, men som ikke desto mindre mener sig i stand til at synes noget kvalificeret om netop de unge. Ofte ved at henvise til undersøgelser, der selvfølgelig underbygger deres egen “synsning”, mens som kun viser en brøkdel af det fulde billede af en generations vilkår. Når denne retorik-karrusel kører, er det faktisk helt forståeligt, at de unge reagerer med udtrykket “OK Boomer!” som er gået hen og blevet de unges afvisning af de ældre generationers forkastelse. 

Til gengæld er det meget sjældent, at vi støder på kommentarer og udtalelser fra unge, der taler nedsættende om de ældre generationer. Der hvor de unge indgår i dialog med de ældre, foregår det som oftest ordentligt med saglige argumenter og en åben nysgerrighed på “den anden” i et reelt forsøg på at finde en gensidig forståelse.

Vi ser også, at det vigtigste glemmes i denne forkastelse af de unge: Nemlig, at det er de ældre – forældre og andre relationer til de unge – der har opfostret de unge til at være, føle og tro, det de gør! Det skal lægges sammen med, at det også er os, der har skabt de strukturer, systemer, værdier og dermed det parlamentariske system og de virksomheder og organisationer, som samfundet står på i dag – og som de unge er på vej ind i. Vi har dermed skabt de kulturer, der i dag kendetegner vores samliv, og vi har med vores ageren og livsførelse efterladt vores samfund, som de ser ud i dag.

Der er i princippet intet, vi kan klandre de unge for, idet de jo blot er et produkt af vores andres efterladenskaber. Hvis vi vil bygge broer mellem årgange og værdier og derigennem skabe succesrige organisationer i fremtiden, må vi klappe i med vores fordomme og i stedet lytte intenst til fremtidens samfundsborgere og arbejdskraft. Med andre ord: De unge er ikke et problem. De er vores løsning!

De unge har færten af det gode liv

Den unge klimaaktivist Greta Thunberg blev i 2019 kåret som Årets Person af det amerikanske nyhedsmagasin Time. Sammen med millioner af andre unge kloden over kæmper hun for en bedre verden. Ser man på de unges klimakamp med positive øjne, kan man godt gå så langt som til at sige, at de unge i disse år selv er ved at løse de problemer, vi andre har skabt for dem, og at de i stedet for at blive nedgjort for deres indsats, burde blive hyldet og bakket op af os andre. 

Samtidig med indsatsen for klimaet – og imens mange fra de ældre generationer sidder på både pengekasser, lovgivning og hænder – arbejder flere og flere (ikke alle) unge frivilligt som besøgsvenner for gamle, syge, hjemløse og ensomme. De arbejder for ligestilling, for barsel til mænd, for en bedre livsbalance på arbejdspladserne, for en mere mangfoldig kønsdebat, for fri seksualitet og kønsidentitet, for ligeløn mellem mænd og kvinder og for et  godt og meningsfuldt liv levet i forpligtende relationer til andre. Dette kæmper mange ældre også for, men de ufattelig mange, der ikke gør, de skal indstille skydningen fra deres lune plads med kurs mod pensionsalderen. Og det skal de helst gøre med tanke på, at mange unge frygter for deres egen alderdom, som de i værste tilfælde ser slået af mental og fysisk nedsmeltning. Denne bekymring skal de selvfølgelig have hjælp til at overvinde.

Lynguide til hvorfor du skal anerkende de unge generationer

Så hvad er det, de unge kan tilbyde verden? Vi vil fremhæve fire områder, hvor de unge bidrager på et nyt niveau, så det globale samfund flytter sig i en bedre og mere balanceret retning, hvilket gælder materielt, klima/miljømæssigt og ikke mindst socialt.

For det første insisterer de på mening. Højst sandsynligt som en reaktion på, at vi er blevet “maskineret” i en grad, der har gjort stress til en folkesygdom og fået diagnoser som angst og depression til at eksplodere. Groft sagt behandles mennesker i dag i al for høj grad som en målbart faktuelt optimeret, effektiviseret og maksimeret enhed, der hele tiden skal være klar til at indlæse et nyt program (læs: være omstillingsparat) og dermed præstere på eliteniveau. Men samtidig er disse unge, som børn, blevet mødt med spørgsmål som: “Hvad har du lyst til? Hvad mærker du? Hvad føler du?”. Hvorfor de naturligt forlanger, at deres indsats og tid bliver brugt med noget, de selv kan mærke giver mening. Denne insisteren på mening vil være med til at skabe kulturer hvor mening og ikke altid profit kommer i første række – og det kommer selvfølgelig alle mennesker til gode. Mening har altså erstattet stillingsstatus, som var det, de tidligere generationer har stræbt efter og er blevet opdraget til at opnå.

Den anden grund er kreativitet. Fra de kunne stå på en duplokasse, har de unge lært at udtrykke sig selv, først gennem deres leg, siden gennem deres ord og præsentationer på Prezi, de sociale medier og YouTube. Innovation er blevet et fag i skolen og drømmen om at være iværksætter er ikke længere for de få udvalgte. Evnen til at skabe sig selv og skabe verden er hverdag for dem, selvfølgelig på mange forskellige niveauer, men det vigtigste er, at de tænker på sig selv som kreative, og det alene skaber rum for at udleve dette, hvorfor de ikke holder sig tilbage for at udfordre de eksisterende systemer, idealer mm på deres arbejdsplads, og tilbyde nye måder at forfølge nye mål på. Co-creation og samskabelse bliver normen i fremtiden, og det stiller særlige krav til lederne om at kunne håndtere relationer, mere om det nedenfor. Kreativitet var før i tiden elitens privilegium, mens det i dag er alles forpligtelse, hvis man skal gøre sig håb om at skabe sig en god karriere, så det er i sig selv en væsentlig ændring. En enkel måde at forstå de unges drivkraft på, er at tænke, at hver gang der er et CPR nr er der også et CVR nr.

Ændret socialitet, relationer og ledelse er den tredje grund. De unge er nemlig blevet opdraget til at være hierarkiløse pga det, som ungdomsforskeren Niels-Ulrik Sørensen kalder for en forandret relationsgrammatik. Med det menes, at afstanden mellem forældre og børn er blevet mindsket meget, og at relationen er gået fra at være baseret på objekter (roller) til subjekter (individuelle personer).

Det naturlige hierarki der altså tidligere herskede i en familie er blevet udvisket – af forældrene forstås! – og det samme er på sin vis ved at gøre sig gældende på arbejdspladserne. Hvilket frisætter ikke alene en masse kreativitet, men også er med til at skabe mening og dybere relationer på tværs af organisationen, og alle tre enheder er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og bedre liv. I denne kasse findes også det sociale køns frisættelse og en ny måde at organisere sig i fællesskaber på (neo-tribale) hvor tilliden (og ikke hierarkier og systemer) er det, der binder gruppen sammen, og kreativitet er måden at være sammen på. Alene af den årsag ville det være gavnligt at indføre et fag, der kunne hedde fællesskabslære. Et fag der ikke kun skulle undervises i på skolen, men lige så meget på arbejdspladserne.

Balance er den fjerde grund. Den er selvsagt koblet til miljø og klimadagsordenen, og dermed til vores biologiske og materielle fremtid, men er i høj grad også nært knyttet til de tre ovenstående grunde, fordi det i virkeligheden bliver den tankegang, der skal få alle modsatrettede interesser til at spille sammen. Og de virksomheder, der har forstået dette, er de, der vil tiltrække de dygtigste af de unge. Hvilket naturligvis vil styrke konkurrenceevnen i et globalt marked, der ikke bliver mindre hårdt i fremtiden. 

Netop generationernes forskelligheder er vores fælles styrker

Om kort tid sidder de unge generationer på tre ud af fire stole i arbejdslivet, og dér udgør de cirka 1,5 million af den samlede arbejdsstyrke. Fordi andelen af unge snart er så stor, kan vi andre ikke lukke øjnene for den betydning, deres tilstedeværelse kommer til at få på vores arbejde. Heldigvis! For de er vores løsning. Derfor kan vi næsten kun handle for langsomt i forhold til at forberede os på det samarbejde, der bliver helt afgørende for alle organisationers udvikling i fremtiden. 

Det er ikke de unge, der skal indrette sig efter os andre. Vi skal på den anden side heller ikke tilpasse os kun efter dem. De forskellige generationer må derimod indstille sig efter hinanden, hvis vi skal skabe frugtbare samarbejder. De unge generationer kommer med opdaterede forslag til et bedre og sundere fysisk og mentalt (arbejds)liv. De ønsker vital og bæredygtig forretningsførelse frem for profit og prestige. Desuden efterlyser de en mere intuitiv tilgang til monitorering, hvor excelark og kontrolsystemer i højere grad afløses af tillid og tro på hinanden. Samtidig insisterer de unge generationer på nedbrydning af gammel silotænkning og fastlåste karriereveje, der kan føre til helt nye måder at benytte den bedste mand/kvinde på posterne. 

De unge generationer kan omvendt drage stor nytte af de tidligere generationers erfaring, perspektiv, rammesætning, kvalificerede vurderinger, netværk og dømmekraft. 

Opgaven starter selvfølgelig med at erkende, at der er forskel på de individuelle tidsepoker, vi alle er vokset op i, og at tidernes strømninger af social, kulturel, økonomisk og teknologisk karakter har præget de enkelte slægtled. Altså, at der er afvigelser og forskelle på de ialt fire generationer, vi ser på arbejdsmarkedet i disse år. Og at det er en kæmpe fordel, fordi det helt enkelt skaber en mere divers verden, der kan løse flere af nutidens og fremtidens problemer. Hvilket altså kræver, at vi er åbne overfor hinandens fællestræk og forskelligheder.

Og at man – ikke mindst – gider at sætte sig ordentligt ind i dem.


Kronik bragt i Børsen den 3. januar 2020

 


Du vil måske også kunne lide

Skriv en kommentar til dette indlæg

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

 1. Nice answers in return of this matter with solid arguments
  and telling the whole thing about that.

 2. I was wondering if you ever considered changing the structure
  of your blog? Its very well written; I love what youve got
  to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one
  or two pictures. Maybe you could space it out better?

 3. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool.
  I am impressed by the details that you have on this site.
  It reveals how nicely you perceive this subject.

  Bookmarked this web page, will come back for extra articles.
  You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come
  across. What an ideal web site.

  Here is my web page; mhes.tyc.edu.tw

 4. I am not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

  Here is my web page: 98e.fun

 5. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest
  thing to be aware of. I say to you, I certainly get
  annoyed while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

  My page :: https://quanfff.com/bbs/home.php?mod=space&uid=100502&do=profile&from=space

 6. Hello, Neat post. There’s a problem along with your web site in web explorer, might test
  this? IE still is the market leader and a big component
  to other people will pass over your excellent writing because of this problem.

  Here is my webpage … motofon.net

 7. Good day! I could have sworn I?ve been to your blog
  before but after going through many of the articles I realized it?s new to me.
  Regardless, I?m definitely happy I found it and I?ll be
  book-marking it and checking back often!

  Feel free to visit my webpage … http://www.aniene.net

 8. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me lunch simply because I stumbled upon it for
  him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your
  blog.

  Here is my page :: mpc-install.com

 9. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look
  forward to all your posts! Keep up the fantastic
  work!

  Feel free to visit my web page … https://kebe.top

 10. Great work! That is the kind of info that are meant to be shared across the net.

  Disgrace on the search engines for no longer positioning this publish higher!
  Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

  Stop by my web blog: http://www.aniene.net

 11. Great ? I should certainly pronounce, impressed with your website.

  I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme .
  a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

  Feel free to surf to my web blog … mpc-install.com

 12. Thank you for your website post. Thomas and I have already been saving for a new e book on this topic
  and your article has made us all to save money.
  Your ideas really clarified all our inquiries. In fact, in excess of what we
  had recognized prior to when we discovered your wonderful blog.
  My partner and i no longer nurture doubts and also a troubled mind because you have totally attended
  to our own needs right here. Thanks

  Visit my web blog; http://www.qiurom.com

 13. Everything is very open with a clear description of the issues.
  It was really informative. Your site is extremely helpful.
  Thanks for sharing!

  my website … kebe.top

 14. I’d been honored to get a call coming from a friend when he identified the important tips shared
  on your own site. Looking at your blog posting is a real great experience.
  Thanks again for taking into consideration readers at all like me, and I wish you the best of success for a professional in this topic.

  Also visit my site – http://bbs.shishiedu.com

 15. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet
  hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

  Also visit my website; bbs.shishiedu.com

 16. As I web site possessor I believe the content material
  here is rattling magnificent , appreciate it for
  your efforts. You should keep it up forever!
  Best of luck.

  Also visit my web site 1stanapa.ru

 17. Admiring the time and energy you put into your blog and
  in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same out of date rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

  Also visit my page … Bess

 18. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.

  I?m going to watch out for brussels. I will
  appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  my site – EZ Shred Keto Reviews

 19. It’s actually a great and helpful piece of information. I am happy
  that you shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Feel free to surf to my web-site Flavo Trim Review

 20. This is really attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to
  in search of extra of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

  my web site; riicorecruitment.org

 21. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
  a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on.
  You have done a wonderful job!

  Feel free to surf to my blog post; http://www.atomy123.com

 22. Hi there, I read your blogs like every week. Your humoristic
  style is witty, keep doing what you’re doing!

 23. Whats up very cool blog!! Guy .. Excellent ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take
  the feeds additionally…I am happy to seek out so many helpful info here in the submit, we want develop more techniques on this regard,
  thank you for sharing.

  Here is my site … Allura Fresh

 24. Everything is very open with a very clear clarification of the issues.
  It was definitely informative. Your website is extremely helpful.
  Thank you for sharing!

  My web page; Celinda

 25. Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a
  little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out
  there that I’m completely confused .. Any tips?
  Cheers!

  Here is my web page: Keto 3DS

 26. Please let me know if you’re looking for a writer for your
  weblog. You have some really good articles and I think I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Regards!

  My blog – Total Pure CBD Reviews

 27. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site,
  how can i subscribe for a weblog web site? The account
  helped me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of
  this your broadcast provided vibrant clear concept

  my web blog – Vinyasa Cream

 28. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you build
  this web site yourself? Please reply back as
  I’m attempting to create my own personal site
  and would love to learn where you got this from or what the theme is named.
  Thank you!

  Have a look at my site :: Bio Keto Advantage Review

 29. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where
  to start. Do you have any points or suggestions? Many thanks

  My blog post :: Wawza Gummies

 30. Thanks for all your valuable efforts on this site. Debby really likes conducting
  internet research and it’s easy to understand why. We all know all concerning the dynamic ways you provide precious thoughts
  by means of this blog and therefore boost contribution from
  others on that issue then our child is always understanding a lot of things.
  Enjoy the rest of the year. Your doing a superb job.

  Take a look at my webpage … Molten Keto Garcinia Review

 31. I wanted to send a comment to appreciate you for
  all the great hints you are posting at this website.
  My time intensive internet lookup has finally been rewarded with
  useful information to talk about with my family and
  friends. I ‘d suppose that most of us website visitors are quite blessed to live in a fantastic site with many lovely people with great ideas.

  I feel somewhat lucky to have used your entire site and look forward to
  plenty of more entertaining moments reading here.
  Thanks again for everything.

  Also visit my web blog yunke029.com

 32. Hiya, I am really glad I’ve found this info.
  Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually annoying.
  A good website with interesting content, this is what I need.
  Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it.

  Do you do newsletters? Can’t find it.

  Take a look at my web site; Keto LeanX Ingredients

 33. First of all I would like to say awesome blog! I had a
  quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your
  thoughts before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my ideas out.

  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it!

 34. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot!

 35. For hottest information you have to pay a visit the web and on the web
  I found this site as a best website for hottest updates.

 36. I was recommended this website by my cousin.
  I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You are amazing! Thanks!

 37. Thank you for any other informative website. The place else may
  I get that type of information written in such an ideal manner?
  I’ve a undertaking that I am simply now working on, and I’ve been on the look
  out for such info.

 38. My programmer is trying to persuade me to move
  to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about
  a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  Look into my blog post … https://prettypeople.club/index.php/blog/135746/is-eating-a-raw-food-diet-actually-healthy-for-you/

 39. Whats up are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to
  make your own blog? Any help would be really appreciated!
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}