januar 2

Megatrends 2012 for erhvervslivet

Penge, connections og individuelt forbrug er gode steder at starte. Men uden centrering lykkes du nok ikke. Tjek ud her, hvordan du kan bruge tidsånden aktivt til at nå dine mål i 2012.

Tidsånden er nemlig en gratis ressource, du gør klogt i at bruge aktivt i din forretningsplan. Men hvordan? Ved at koble dig op på nogle af de vigtigste megatrends, og udnytte den energi og det fokus, som de bringer i samfundet og forbrugernes bevidsthed.

Den vigtigste er centrering, som bla. Steve Jobs (Apple) var eminent til at forfølge. Det kræver stål i hovedet – især i krisetider, hvor mange panikker og løber efter alt, hvad der ligner penge. Desværre ofte med den uheldige bivirkning, at du går på kompromis med din eksistensberettigelse og udvander dit forretningsgrundlag. Slut med at placere dig stærkt i markedet pga. din originalitet og autenticitet (som også er to vigtige trends) – og så er du fucked! For så bliver du bare til det, alle ”de andre” også er.

Centrering handler om, at du tør tænke og handle autonomt, og følge din egen indre overbevisning. Organisationer, ledere og produkter, der tør det, går nemlig aldrig død i energi og kreativitet eller brænder ud af stress. Og har ofte evnen til at skabe noget nyt, som aftagerne vil opsøge, fordi de får direkte adgang til det, der er med til at sætte dagsordenen. Med andre ord: hvis der ikke allerede er plads til dig, skaber du den. Det gjorde Jobs. Det kan du også!

Spørg dig selv: Hvad ville verden miste, hvis min organisation ikke fandtes? Kan du ikke svare på det indenfor to sekunder (ja, to sekunder!), så brug december på at finde dit centrum og din eksistensberettigelse på markedet. Husk at runde begreber som kultur, livsformål, idealer, værdier og normer. Ja, de er svære at måle, men bidrager afgørende til bundlinjen.

Det leder direkte videre til den næste megatrend: Penge. Værdi. For få år siden, var penge noget nærmest inferiørt vi bare skaffede. Gennem investorer eller kunder. Nu dominerer manglen på dem fuldstændig vores dagsorden – fra mikro til makroplan. Derfor: Tænk penge og værdi ind i det, du laver. På en måde, så du skaber muligheder og håb – ikke frygt. Tænk også alternativt på, hvad der er værdi. Anarconomy, den paralleløkonomi der eksisterer gennem de gratis ydelser på nettet som google og youtube, vokser sig hele tiden stærkere, og udfordrer vores opfattelse af, hvordan man sælger og køber ydelser. Frygt ej udviklingen, men brug den konstruktivt i din forretning. Altså: Hvordan kan du skabe overskud, ved at give en vigtig ydelse væk?

Vær også bevidst om at udnytte din kognitive kapital; dvs. idéer og koncepter. Den bliver som regel mere og mere værd, efterhånden som den deles med flere og flere. Modsat fysiske varer, der forbruges og forsvinder. Cocreation er en af de metoder du kan bruge, for at øge din kognitive kapital og skabe et bedre kreativt og socialt miljø på din arbejdsplads. Hvilke opgaver har du i 2012, som bedst løses i en cocreation ramme? Og få styr på de kompetencer, teamet skal repræsentere, for at visionen for opgaven bliver forløst bedst muligt.

Penge er direkte koblet op på tillid. Hvad bliver vi enige om har værdi – og har vi tillid til, at den værdi øges i fremtiden? I disse dage kæmper EU en hård kamp for visionen om et fælles og stærkt Europa. Og det leder direkte hen til den tredje megatrend: Connections.

Fællesskaber er socia-cool, og uden dem er du intet. Men fællesskaber er ikke nok. Det er hvordan vi er tilknyttet, der bliver det store tema i fremtiden. Connections er ikke bare netværk og relationer; det handler også om hvordan vi connecter med viden, resultater, handlinger, idealer, værdier, organisationer, ideer – og ikke mindst de muligheder, som vores connections giver os! I en verden af forbindelser, er der to møntfod: Tillid og hastighed. Tillid er det, der i en verden med færre autoriteter, skaber troværdighed og langsigtede resultater, mens hastighed er det, der giver os adgangen. At være ”konstant på” bliver ikke mindre relevant; tværtimod, så jo hurtigere og bedre vi kan få det vi søger, jo mere søger vi det. Hastighed handler også om at kommunikere ikonisk-klar. Hvis dit firma, din stilling, dit produkt var et ikon – hvordan så det så ud? Der skal gå mindre end et sekund fra ikon til klik – ellers taber du i kapløbet.

Til sidst skal du bruge trenden individuelt forbrug. Forbrugere (i alle udgaver, også organisationer) bliver mere krævende på at få dækket deres individuelle behov. Træn dig derfor i din essens, og tilbyd noget enestående til alle dine kunder – uden at knække halsen på at individualisere det i en grad, der giver røde tal på bundlinjen. Tænk derfor i moduler, når du tænker afsætning; moduler der kan tilrettes den enkelte kundes behov ved individuelle kombinationer på aftagerens vilkår.

God fornøjelse med 2012!

Kronik bragt i Børsen 30.12.11


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}