februar 28

Kronik i JP: Er du en cocreator?

For en time siden slog jeg en hamster ihjel. Lagde den i en pose, strammede til og holdt den forsigtigt i hånden til den omsider gav op og lå helt stille. Efter syv dyrlægebesøg havde han nået sit endeligt, og nu var tiden inde til at hjælpe den videre. Det var ganske enkelt forfærdeligt! Men nok det mest kærlige vi kunne gøre. Og når han er kærligt begravet og savnet er lægt, står buret klar til en ny hamster.

Som mor ved man, hvad det vil sige at skabe liv. De ni måneder med venten og voksen lærer en, at meget kan man tænke sig til og lære udenad, men når først kroppen kræver at sætte dagsordenen, må man bare følge med! Til gengæld ved de færreste af os, hvordan man afslutter et liv. Og ikke mindst hvornår, det er det rigtige tidspunkt at gøre det på! Ikke desto mindre, er det fire egenskaber, som vi alle i fremtiden kommer til at dyrke mere – og mere bevidst. Fremtiden tilhører nemlig de kreative og produktive; dem der kan sætte opgaver i gang, støtte udviklingen og følge flowet når de kører, men også afslutte dem – i rette tid – hvis de ikke er levedygtige. Så andre kan startes op, og der opstår en levedygtigt strøm af idéer og manifestationer, som skaber nye muligheder.

At skabe sammen med andre, skabe flow i processen og afslutte, er co-creation i en nøddeskal, og det er fremtiden for alle organisationer. Co-creation handler nemlig om først at skabe visionen og siden selve projektet sammen, hvilket frigør den enkelte medarbejder til at blive en cocreator, så hver enkelt giver sit originale og kreative input i en proces, hvor alle er lige om at bidrage. Cocreation bruges i dag i alle typer af organisationer inklusiv det offentlige, som samskabelse med borgerne, så det handler ikke længere blot om fysiske varer, men lige så meget om sociale ydelser og forskellige typer af services. Åbenhed og tillid er derfor to meget vigtige komponenter i en god cocreation proces, og kræver at man selv er en cocreator. Men hvad vil det sige, at være en god cocreator?

En cocreator er en person, der er bevidst om sine egne kompetencer og kreative værdi, og som samtidig er drevet af en indre vision om evolution, og derfor ofte søger at udvikle verden. Ikke bare strategisk, men også i det daglige. Hvis du er nysgerrig efter at finde ud af, om du selv har de egenskaber der skal til, for at være en god cocreator, kan du måske lade dig inspirere af de fire cocreator-typer, som jeg tror, kommer til at præge fremtidens organisationer.

Idestormeren er drevet af lysten til at opleve mental omnipotens og bidrage med idéer; originale, nyskabende, normbrydende! Bag ideerne gemmer sig ofte en længsel efter frihed fra begrænsende strukturer, systemer og rutiner. Han stræber efter at føle sig i live, hvorfor typen har en udpræget evne til at få selve processen til at være dynamisk, mens udfordringen er at fastholde interessen for ideen længe nok til, at den er manifesteret. Idestormeren er genial til at sparke processen i gang – og fastholde idéflowet. Går man efter at skabe en ny trend eller opdyrke et helt nyt marked eller finde en ny måde at løse et socialt problem på, er idestormeren den helt rigtige til at lede processen i opstartsfasen.

Nybyggeren brænder for at få skabt noget (stort) som andre får glæde af. Hun er drevet af overlevelse og indflydelse (læs: magt), og elsker autoriteter, systemer og strukturer, der kan skabe effektivitet og manifestation. Derfor er seriøsitet, tyngde og (personlig) styrke også værdier, som dyrkes intensivt. Er ofte en oplagt ledertype, som gerne tager førerskabet på sig. En nybygger er uovertruffen som djævlens advokat; hun skal dog huske ikke at slå med kritik, men inspirere med alternative løsninger på problemerne. Stærkest er hun, når de gode ideer skal konkretiseres i handlinger og planer – gerne på en intelligent, effektiv og holdbar måde.

Visionspartneren tror, at uden de andre, er man ingen, og søger altid sammen med andre, der deler samme tro på og visioner for fremtiden. Udviser stor åbenhed overfor andre virkeligheder end sin egen, og en villighed til at lade sig udfordre på egne sandheder. Værdimæssigt er han drevet af en stor grad af solidaritet og tolerance, og elsker at føle samhørighed med andre – og egne eller deres ideer. Typen er derfor fantastisk til at bruge idestormerens ideer og nybyggerens handlekraft til at sparke opgaven op på det næste (sociale/evolutionære) niveau, og er garant for at det man udvikler i processen, er til gavn for en større helhed.

Coman (”co” for fællesskab, og ”man” for manifestation og menneske) ser livet som en leg, der leges bedst i fællesskab ved at føre projektet ud i virkeligheden. Og kun er en succes, når alle bidrager aktivt og har en vigtig rolle at spille. En coman adskiller sig fra en nybygger ved altid at tænke gruppen og dens forskellige styrker og kompetencer ind i den fælles løsning, og ser sig selv som en fødselshjælper for et fælles projekt. Organisering, mangfoldighed og frivillighed er de sociale værdier, som en coman dyrker til perfektion, og som modvægt til disse er pligtfølelse og disciplin også nogle af de værdier, der kendetegner en coman, for hun er klar over at hårdt arbejde er nødvendigt, også på bekostning af egne behov og ønsker. Fleksibilitet er dermed også en af comanens værdier. En coman har et stort socialt element i sin adfærd, og sørger for at få alle, eller i hvert fald de fleste med sig, når der skal manifesteres noget.

Hvilken type er du mon mest? Og hvilken kan du lære mest af? Hvis du vil ruste dig til fremtiden, skal du som minimum dyrke din selvstændigt tænkende og kreative side, for det er den, der vil blive størst efterspørgsel efter. Og træn dig gerne i at skelne mellem levedygtige og næsten-døde situationer/idéer/relationer, for en dygtig cocreator skal også kunne afslutte på en ordentlig måde og helst til tiden, så der er energi nok til at starte næste liv op.

Af Emilia van Hauen i Jyllandsposten søndag den 26. februar 2012


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}