februar 21

Kronik i Børsen: Fra medarbejder til cocreator

Cocreation er kriseknusning og fremtidssikring, men hvordan går du fra at være en leder eller medarbejder, til at være en cocreator? Tjek din – og dine kollegaers – type ud og skab det bedste team.

Af Emilia van Hauen, sociolog og HD(A)

Du får spørgsmålet: ”Nå – hvad laver du så?” Hvad vil du helst svare:

A: ”Jeg arbejder i en bank!”

B: ”Jeg er med til at halvere verdens fattigdom inden 2015!” (Grameen Bank)

Vælg B – for B er en fest! Det giver nemlig mening på alle niveauer: Sætter dig ind i en social og historisk sammenhæng, gør den forskel mange længes efter OG giver dig frihed til at bruge hele dig selv udover din faglighed til at løse udfordringen. Du går dermed fra at være en medarbejder med faste funktioner, til at være en cocreator, der bruger din kreativitet og alle dine kompetencer til at udvikle verden – sammen med andre. Hvilken type cocreator er du mon i matrixen?

Tidsaksen mellem ide og manifestation sætter rammen for projektet/visionen. Det nye er, at alle medarbejdere uanset niveau forventes at være medskabere og fungere som idemagere. Manifestation er virkeliggørelsen af de luftige ideer, men ikke kun ting vi kan røre; også ting vi bliver berørt af. Især ledelsen bliver udfordret på dette, fordi den bliver tvunget til at overgive sig til en vis grad af kollektiv intelligens, når den – for at være i flow med omverdenen – lægger en del af strategien ud til masserne.

Den sociale akse pendler mellem autonomi – der er vores evne til at tænke og handle selvstændigt, søge sund uafhængighed og fostre et originalt bidrag til menneskeheden – og fællesskab, der handler om at kunne implementere dette originale bidrag i en større sammenhæng. Vores tid er hypersocial, og vinderne er dem, der kan placere sig selv i sammenhæng med andre, og rigtigt i forhold til den givne vision. Skab det rigtige team af cocreators og du er godt på vej.

Idestormeren er drevet af lysten til at bidrage med idéer; originale, nyskabende, normbrydende! Bag ideerne gemmer sig ofte en længsel efter frihed fra begrænsende strukturer, systemer og rutiner. At føle sig i live, er også en vigtig værdi, hvorfor typen har en udpræget evne til at få selve processen til at vær dynamisk, mens udfordringen er at fastholde interessen for ideen længe nok til at den er manifesteret. Idestormeren er genial til at sparke processen i gang – og fastholde idéflowet.

Nybyggeren brænder for at få skabt noget (stort) som andre får glæde af. Hun er drevet af overlevelse og indflydelse (læs: magt), og elsker autoriteter, systemer og strukturer, der kan skabe effektivitet og manifestation. Derfor er seriøsitet, tyngde og (personlig) styrke også værdier, som dyrkes intensivt. Er ofte en oplagt ledertype, som gerne tager førerskabet på sig, både når det er nødvendigt – og når ikke er det! En nybygger er uovertruffen som djævlens advokat; hun skal dog huske ikke at slå med kritik, men inspirere med alternative løsninger på problemerne. Stærkest er hun, når de gode ideer skal konkretiseres i handlinger og planer – gerne på en intelligent, effektiv og holdbar måde.

Visionspartneren tror, at uden de andre, er man ingen, og søger altid sammen med andre, der deler samme tro på og visioner for fremtiden. Udviser stor åbenhed overfor andre virkeligheder end sin egen, og en villighed til at lade sig udfordre på egne sandheder. Værdimæssigt er han drevet af en stor grad af solidaritet og tolerance, og elsker at føle samhørighed med andre – og egne eller deres ideer. Typen er derfor fantastisk til at bruge idestormerens ideer og nybyggerens handlekraft til at sparke opgaven op på det næste (sociale/evolutionære) niveau, og er garant for at det man udvikler i processen, er til gavn for en større helhed.

Coman (”co” for fællesskab, og ”man” for manifestation + menneske på engelsk; den mest avancerede form for manifestation af liv på jorden) ser livet som en leg, der leges bedst i fællesskab ved at føre projektet ud i virkeligheden. Og kun er en succes, når alle bidrager aktivt og har en vigtig rolle at spille. En coman adskiller sig fra en nybygger ved altid at tænke gruppen og dens forskellige styrker og kompetencer ind i den fælles løsning, og ser sig selv som en fødselshjælper for et fælles projekt. Organisering, mangfoldighed og frivillighed er de sociale værdier, som en coman dyrker til perfektion, og som modvægt til disse er pligtfølelse og disciplin også nogle af de værdier, der kendetegner en coman, for hun er klar over at hårdt arbejde er nødvendigt, også på bekostning af egne behov og ønsker. Fleksibilitet er dermed også en af comanens værdier.


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}