marts 4

JP: Kønsalliancen erstatter kønskvalmen

Min mand ligger på sofaen og ser fodbold, mens jeg går rundt med en støvsuger i hånden. Han smiler til mig, og jeg smiler småt tilbage, mens jeg med hurtigere og hurtigere tag arbejder mig gennem gulvet, over gulvtæppet og ind under sofaen. Jeg vil ikke være sur. Jeg vil ikke være en kælling. Og jeg ved, at han nok skal tage sin andel af husarbejdet, men pludselige eksploderer det i maven på mig, og jeg rejser mig i min fulde højde med støvsugerrøret placeret foran mig som et skjold:

”Jeg forstår simpelthen ikke, at du bare kan ligge der og se fjernsyn, mens jeg render rundt og støvsuger!!!!”

Vi stopper lige filmen her et øjeblik.

Hvis du er en mand, føler jeg mig pænt sikker på, at du kan genkende situationen i en eller anden form, og at mit udbrud har sat en reaktion i gang hos dig. Irritation måske? Vrede? En nu-har-jeg-igen-gjort-noget-forkert angst? Skam?

Hvis du er en kvinde, føler jeg mig lige så sikker på, at du også kan genkende situationen. Og måske vipper du lige øjnene op over avisen og kigger på ham med et lille anstrøg af irritation, mens du tænker: Ja, vi skal da også have støvsuget i dag – og i dag er det hans tur!

Hvad gjorde min mand?

Han flyttede blikket fra skærmen og over på mig, mens han med et smil spurgte mig: ”Hvad har du selv mest lyst til at gøre: Se en af dine tv-serier eller støvsuge?”

Og på en eller anden måde, brød min irritation sammen og faldt til gulvet som nullermænd, der bare kunne støvsuges op senere. For han havde jo en pointe. Lige nu havde han brug for at se fodbold, og så kunne han bare støvsuge bagefter. Men jeg havde jo også en pointe. Nemlig den, at der skulle støvsuges, hvis ikke familien skulle gå til i støvmider og fodboldstøvlejord efterladt overalt i huset.

Kønnenes kamp. Et udtryk der er blevet brugt i alt for mange år og alt for mange sammenhænge, og som har været med til at italesætte, at køn er et problem, der skal overkommes eller neutraliseres. Vi taler kvoter, ligestilling, procentandele og rettigheder, og de fleste af os lider af udbredt kønskvalme, for hold nu op hvor er det bare kedeligt, forudsigeligt og negativt at skulle tale om køn, fordi det bare altid bliver til en slags civiliseret krig om sandheder. Pointen er bare, at der ikke findes een sandhed. Der findes flere. Og vores opgave må være at finde en større fælles sandhed, som ikke gør hverken den ene til helt eller den anden til skurk.

På fredag er jeg aktuel med en ny bog om kvindelighed, Ladycool. Og i skrivningen af den, fik jeg en skøn anledning til at besøge kønnenes verden mere langvarigt. Dermed også mændenes. Det gjorde mig endnu mere nysgerrig på det (for mig) meget tiltrækkende, men også til tider uforståelige XY-køn, og ved at begrave mig i læsning, undersøgelser og selvbestaltede fokusgrupper med forskellige typer af mænd, endte det med, at jeg ganske enkelt måtte lave et foredrag, hvor hovedbudskabet er: Hvordan kan jeg som kvinde gør mændene omkring mig bedre? Og hvordan kan jeg som mand, gør kvinderne omkring mig bedre? Sådan at vi helt basalt set styrker vores samarbejde og ser kønnet som en stærk ressource vi skal bruge aktivt, i stedet for at blive ved med at se det som et problem, der på en eller anden måde skal elimineres eller neutraliseres.

Det har været en fest at lave det foredrag! Især fordi det har været ekstremt befriende at finde frem til de to køns fem vigtigste styrker og svagheder, og fået dem allieret ind i et styrket samarbejde. Så begge parter gør hinanden bedre. I hverdagen.

BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA. Det er min metode for at praktisere kønnenes alliance. I hverdagen – om det er derhjemme eller på arbejde – skal vi simpelthen lære at sige BLA BLA BLA indtil vi har fundet en fælles platform. Både derhjemme og på arbejdet. For BLA inkluderer både mænds og kvinder styrke og svaghed og lærer os at bruge dem sammen. Arketypisk står de to køn for noget forskelligt, og derfor bliver det følgende lidt stereotypt, men bær over med mig! Maskuline egenskaber kobles oftest til begreber som produktion, autonomi, konkurrence, målorienteret, resultater, synlige hierarkier, kamp, erobring, strategi, dekonstruktion, konstruktion, autoritet, (fysisk) ydre styrke, usårlighed, selvopofrelse, smerte og kontrol. Feminine egenskaber er knyttet til indre styrke, sårbarhed, reproduktion, fællesskabet, omsorg, følelser, empati, rummelighed, nærhed, frugtbarhed, skønhed, hengivenhed, helhed, proces, undersøgende, bevægelse fremfor mål og tillid.

Med andre ord er mænd gode til at starte med at bidrage med deres verdenssyn, mens kvinder er gode til at stille spørgsmål for at inkludere alle. Mænd er til gengæld knap så gode til at forsøge at inddrage alle og sørge for at processen er det vigtigste, mens kvinder ofte holder sig selv lidt tilbage med at komme med egne ideer og insistere på deres egen værdi. Men sammen gør de egenskaber os uovervindelige! Og det skal vi da benytte os af!

BLA BLA BLA hjælper begge køn til at finde sammen og styrke samarbejdet. B står nemlig for BIDRAG. Start med at bidrage ind i ægteskabet, afdelingen, fællesskabet. Kom med dit forslag, giv udtryk for dit behov, giv os viden om hvad du har at give os andre og hvad du gerne vil opnå, så vi ved, hvad du bidrager med. Og når du har gjort det, skal du holde mund! For så kommer L’et. L står for LYT. Lad de andre komme på banen og lyt aktivt. Stil spørgsmål. Få uddybet. Vær interesseret. BL giver os et fælles grundlag for at mødes på en autentisk måde, der ikke skaber én sandhed, men derimod skaber et fælles liv. Og derfor skal vi samle det hele i et A. A står for allier. Allier begges/alles bidrag og find den fælles alliance, der lader alle komme til syne og giver alle lov til både at bidrage og få sine behov opfyldt. BLA. BidragLytAllier. Og blive ved med at sige BLA BLA BLA BLA BLA til I har skabt en verden I begge/alle gider være en del af!

På den måde kan mand og kvinde både se fodbold og tv-serier…mens ungerne støvsuger?! 🙂

Kronik bragt i Jyllandsposten 2. marts 2014


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}