oktober 24

Hvor cyklisk er du og din organisation?

Kronik bragt i Børsen

Forestil dig, at det gulvtæppe du træder på hver dag, ikke er et du har købt, men et du har lejet. Og når det er blevet plettet og slidt, leverer du det tilbage til producenten, som smider det ind i produktionen af den næste generation af tæpper. Hvorefter du lejer et nyt.

Lej livets forbrug

Forestil dig, at dette ikke kun sker for dit tæppe. Men for alle de varer du køber. Det er det cykliske princip, og det er den idé, der kommer til at dominere vores fremtid. Ikke blot mht. varer og andre materielle ting, men også med vores relationer, viden, idéer og eksistens. Hvis du skal overleve på længere sigt, er det derfor meget snart, du skal begynde at adoptere denne tankegang, for det bliver en absolut nødvendighed i fremtiden at være cyklisk orienteret af især to årsager: Vi får færre ressourcer, og skal bruge dem intelligent. Markedet efterspørger det, og især de trendsettende forbrugere. Men bemærk, at jo før du starter, jo før kan du også være med til at sætte dagsordenen indenfor din branche og måske blive markedsleder ved at have et teknologisk forspring.

At forbruge dimser i al uendelighed

Siden industrialiseringen har vi produceret en dims, forbrugt dimsen, og smidt dimsen væk. Nogle gange har vi held til at genbruge dele af den. Det er, hvad man kan kalde lineært forbrug. Og det har givet samfundet uanede mængder af problemer, hvor de mest tydelige er enorme affaldsbunker og knappe ressourcer. Det gør det ikke bedre, at Asien og Afrika kopierer den vestlige livsstil, og derfor er det relevant at spørge sig selv, hvor meget skrammel den civiliserede verden kan bære, før den går under. Skal vi overleve, må vi altså finde en ny måde at producere og forbruge på.

Det er her, det cykliske princip gør sig gældende. Det baserer sig på uendeligt gen-forbrug, og idéen er oldgammel. Det er nemlig ren copycat af naturen og baseret på 4,5 mia. års udvikling, og når selv lort har en høj værdi, må princippet siges at have bevist sit værd. Det nye er, at vi skal finde den gyldne formel for, hvordan vi kan udnytte den tankegang til vores egen – og verdens! – fordel. Heldigvis er der allerede flere, som kan inspirere os andre.

Cradle-to-cradle

Fx er produktionsmetodens cradle-to-cradle (vugge-til-vugge) vision, at affald er lig føde til næste produktionsenhed (jvnf. det lejede gulvstæppe). En metode den hollandske regering støtter intensivt. Bæredygtighed, CSR, økologi og Fairtrade er lidt i samme skuffe, og er metoder, som flere og flere forbrugere efterspørger aktivt, hvorfor de i stigende grad indgår i organisationers strategiplaner.

Det sociale cykliske princip

Men det cykliske princip er lige så anvendeligt på den sociale side af livet. Netværk og det at koble sin omverden sammen, er noget vi har haft udpræget fokus på de sidste 10-15 år. Fremtiden kræver af os, at vi hele tiden har øje for, hvem der sammen kan skabe noget af værdi, og selv tage action for at det sker. Brancheorganisationer bør fx på tværs af hinanden dyrke sammenkoblingen af viden og erfaringer fra forskellige områder, og bane grunden for cocreation, der uden tvivl er fremtidens arbejdsform.

Men det cykliske princip kommer også til at gøre sig gældende overfor ens medarbejdere, der i disse krisetider oplever afskedigelser i større omfang. Det vil blive mere og mere naturligt at sørge for, at de medarbejdere, man ikke selv kan bruge, er nogle man hjælper videre på arbejdsmarkedet i så intensiv grad, at de konstant har mulighed for at bidrage med deres evner til markedet, fremfor at ryge ud i arbejdsløshed. Man sørger så at sige for, at alle ens HR-ressourcer er aktivt udøvende hele tiden – også selvom man ikke selv længere gør brug af deres ydelser. Og da det bliver normen fremover, vil man også selv modtage nye ressourcer den vej rundt, og på den måde stagnerer eller spildes energien ikke, og medfører samtidig et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø i alle organisationer.

Når viden cykler rundt

Sluttelig bliver det også nødvendigt at dyrke viden i en cyklisk forstand. De fremsynede forskere smider vanskelige problemstillinger ud på nettet, hvorefter alle med talent og interesse kan melde sig ind i løsningen af opgaven. I fremtiden vil vi dog opleve, hvordan det at skabe ny viden vil ske som i en stor universel hjerne, der trækker på den enorme kollektive bevidsthed vi som art har tilsammen. Er det for uoverskueligt lige nu, kan du begynde med at invitere dine interessenter af alle arter ind i udviklingsprocessen, for hvad du nu producerer, og på den måde skabe et gensidigt flow af idéer, anerkendelse og produkter.

Det cykliske princip handler i bund og grund om at kunne konsumere på en måde, så alt hvad vi selv modtager, forædler vi i en eller anden form, før vi giver det videre – og aldrig kassere noget som helst! Forbrug bliver dermed til transformering; præcis som det sker i naturen. Fremtiden handler altså om at tænke gensidighed og transformation ind i alt hvad man er og gør. Forstår du at dyrke denne tanke, følger du ikke blot med tiden; du bliver en af dem, der får indflydelse på udviklingen af den. Uanset om du praktiserer det som medarbejder, leder eller organisation.


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}