januar 23

Gæsteskribent: Cocreation på mikroplan skaber kvindelige politikere

Sammen skaber kvinder i Niger bedre vilkår gennem CARE Danmarks”s sparelånegrupper.

Af Marianne Haahr, CARE Danmarks programkoordinator for Niger, Marianne Haahr

I Niger tager kvinder i stigende grad del i det politiske liv. Det er typisk kvinder fra såkaldte spare-låne-grupper, der har fået styrke til at kræve indflydelse. Succeshistorierne gør, at kvinderne kalder grupperne for ’Nigers svar på en jurauddannelse fra Harvard’.

 - 134,5 KB

Mamata Tinou står i den lokale kornbank, som hun selv har taget initiativ til at oprette. Mamta Tinou har været fattig i hele sit liv, og som enke, ældre og barnløs er hun ikke billedet på en typisk leder. Men sidste år blev hun som den første kvinde nogensinde valgt ind i det regionale råd. Det har hendes involvering i spare-låne-grupper (2010 CARE)

I det knastørre vestafrikanske land Niger er nye sammenslutninger begyndt at spire frem. Sammenslutninger af nigerske kvinder, som for første gang er begyndt at tage del i politik. Kvinderne finder vej ind på det, der ellers altid har været mændenes domæne, gennem såkaldte spare-låne-grupper, der fungerer som et økonomisk og socialt netværk for kvinderne.

En bæredygtig form for mikrofinansiering

Spare-låne-grupperne er den internationale hjælpeorganisation CAREs svar på mikrofinansiering. Medlemmerne i en spare-låne-gruppe sparer op i fællesskab og skiftes til at tage små lån, som de bruger til at etablere små forretninger eller til at købe bedre såsæd til deres marker, så høstudbyttet vokser.

Gennem spare-låne-grupperne får kvinderne muligheden for at opdage og udvikle deres eget potentiale som forretningskvinder og ledere, og sammenholdet med gruppens øvrige kvinder giver dem følelsen af at være bakket op. Det giver dem selvtillid og mod til at deltage aktivt, når der skal træffes beslutninger.

Kvinder på vej

I grupperne lærer kvinderne om deres rettigheder, og de bliver undervist i, hvordan det politiske system hænger sammen. I Niger hedder CAREs spare-låne-grupper Mata Musa Dubara, som betyder ’kvinder på vej’. Men kvinderne kalder også spare-låne-grupperne for ’Nigers svar på en jurauddannelse fra Harvard’, fordi nogle af kvinderne er nået så langt, at de er blevet valgt ind i kommunalbestyrelser, eller har stillet op til parlamentsvalget.

Også lokalt er der kvinder, hvis talent, mod og hårde arbejde har fået en afgørende betydning for mange mennesker. Som for eksempel Mamata Tinou fra landsbyen Genki. Som ældre enke uden børn og med fysiske men efter poliosygdom hørte hun til blandt Nigers mest sårbare befolkningsgrupper. Men da hun kom med i en spare-låne-gruppe fik hendes talent for forretning mulighed for at udfolde sig, og hun er efterfølgende blevet leder af et stort netværk af spare-låne-grupper i regionen.

Talent og omtanke skaber vækst

Under Mamata Tinous lederskab er spare-låne-grupperne gået sammen om at etablere kornbanker, som sikrer mad til normale priser, når den årlige sultperiode sætter ind, og priserne ellers stiger voldsomt. Det betød for eksempel, at der var mad nok til alle i Genki og de omkringliggende landsbyer under katastrofen i Niger i 2010, hvor over halvdelen af landets befolkning måtte sulte.

I CARE oplever man gang på gang, at de lokale kvinder har styrken, evnerne og viljen til at forbedre leveforholdene for deres familie, og at det lykkes gennem fællesskabet i spare-låne-grupperne. I tilfældet som med Mamata Tinou er det endda lykkedes at løfte ikke bare en enkelt landsby, men hele området.

Ved at vise, at de også kan gøre en forskel for deres lokalsamfund, vinder kvinderne respekt hos de lokale mænd, og dermed bliver spare-låne-grupperne deres indgangsbillet til medbestemmelse – både lokalt og nationalt.

Stadig noget at kæmpe for

Men nogle steder i Niger er indstillingen til kvindernes forsamlinger ikke lige så velsignet. Særligt i det sydlige Niger ses lige nu en stigende islamisering af samfundet, inspireret af Boko Haram-bevægelsen i nabolandet Nigeria. For kvinderne betyder det, at de ikke længere får del i deres ægtemænds jord, og at de ikke må forlade hjemmets fire vægge uden et mandligt familiemedlem ved deres side.

Netop derfor er det endnu vigtigere at holde fast i at etablere fællesskaber som spare-låne-grupper, så kvinderne kan støtte hinanden økonomisk og socialt og dermed give dem mulighed for bedre levevilkår og adgang til politisk indflydelse.

Se filmen om Mamata Tinou

FAKTA

– CARE har etableret over 7.300 spare-låne-grupper i Niger

– Niger så sin første kvindelige kandidat ved præsidentvalget i marts 2011

– Andelen af kvinder i parlamentet er steget fra fire procent i 2004 til 13 procent i 2011

– Ud af de 107, der blev valgt til parlamentet i 2011, er 14 kvinder

– Samtlige af de valgte kvinder har været medlemmer af spare-låne-grupper

 


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}