december 7

De integrale fællesskaber er fremtiden

166  kommentarer

Laloux ’s bestseller om fremtidens organisation bygger på teorien om spiral dynamics, der tiltror mennesker en integral bevidsthed, hvor helheden og evolutionen er i centrum. Vil du være med i front med din organisation, kan du starte her. Især også hvis du vil tiltrække de dygtigste i de unge generationer. Dette er 9ende essay ud af 10 om de nye fællesskaber.

Af Emilia van Hauen, Cand.scient.soc, HD(A), bestyrelsesmedlem

I 2008 tog jeg til Massachusetts på et retreat for at lære mere om bla. integral bevidsthed og teorien om spiral dynamics, efter at jeg var blevet bekendt med den nogle år forinden. Det var en super spændende, men også provokerende og for nogle ret mærkelig teori, men jeg var meget fascineret af den, så da jeg skrev på min bog Farvel egofest samme år, interviewede jeg Don Beck, der i fællesskab med psykologen Clare Graves skabte systemet i 1996, for at tage deres tanker med i min bog. Siden læste jeg artikler og bøger af den verdenskendte filosof Ken Wilber, der arbejdede videre med teorien, som ikke ligefrem gjorde den mindre kompleks. Tværtimod. Og derfor var den mest udbredt i de spirituelle kredse, om end Beck rådgav flere statsledere, bla. Nelson Mandela, i den.

Men så i 2017 skrev Frederic Laloux den internationale bestseller Fremtidens Organisation og i dag kender de fleste fremsynede ledere og organisationsteoretikere til tankerne bag den integrale og evolutionære bevidsthed. Også selvom Laloux forenklede teorien, giver det stadig et godt indblik i hvordan memes, der er de komplekse systemer, som hver især reflekterer et særligt verdenssyn, et værdisystem og et niveau af psykologisk eksistens, der bygger ovenpå hinandens indsigter i en opadgående spirallignende bevægelse, fungerer. Ønsker du at tjekke din egen organisations DNA ud, får du en kort indføring i alle fem (oprindeligt 8) niveauer nedenfor. Men først ganske kort om hvad den integrale bevidsthed er.

Den integrale bevidsthed

Integral bevidsthed handler først og fremmest om inklusion og diversitet.

Når man er integral bevidst både ved og oplever man, at alt er forbundet med hinanden, og at alt kommer fra den samme kraft. En kraft der ikke er knyttet til en religion, men i stedet er en forståelse af, at vi alle er en del af en overordnet energi (jvnf tyngdekraften, som vi alle er påvirkede af, uanset om vi ønsker at være det eller ej).

Mange moderne mennesker har en integral kognitiv bevidsthed, hvilket vil sige, at vi rent mentalt forstår princippet om, at vi alle tilhører den samme art, og at vi alle er lige værdige. Udfordringen ligger i at fastholde dette fokus, når vi personligt kommer i en presset situation, hvor følelserne ikke er til at styre, som mange fx har oplevet ifm corona-situationen. Hvis man er integral i sin følelsesmæssige bevidsthed, forstår man at kontrollere sine følelser, så ens handlinger hele tiden har helhedens formål for øje, uanset hvad man end måtte have af personlige indre reaktioner.

Integral bevidst betyder, at man er forbundet med andre mennesker gennem sin kreativitet, dvs sin skaberkraft. Vi er dermed alle skabende væsener og har magten til at kunne flytte verden.

Det befriende ved denne tilgang er, at man benytter sig frit af mange forskellige perspektiver på samme tid, lige fra traditionelle religioner til videnskab, filosofi og samfundsteorier. Alle indgange til viden og erfaring er blot forskellige perspektiver af virkelighedens mangfoldighed, hvilket giver de stærkeste forudsætninger for at matche enhver situation og være hurtig og fleksibel i sin handlekraft. Igen noget som corona-situationen har sat skarpt fokus på. Princippet, der trumfer alle andre, er imidlertid det evolutionære, og dermed er ønsket om evolution det vigtigste mål.

Med andre ord: Ønsker du en integral og fremsynet organisation, skal du være drevet af verdens og menneskehedens udvikling, og ikke kun af din egen virksomheds.

Rød, brun, orange, grøn og turkis

Hvilket verdenssyn driver mon din organisation? Og hvor vil I gerne hen?

Rødt: Impulsivt og magtdrevet

Indtil for 10.000 år siden samledes menneskeheden i klaner på op til et par hundrede og organiserede sig uden hierarki og baseret på erfaring, der nedarvedes gennem de ældre, som havde den højeste myndighed. For 10.000 år siden begyndte vi at organisere os i langt større grupper, bla. pga agerbrugets opståen, og for at håndtere den kompleksitet, opstod både arbejdsdeling og en lederrolle, der var baseret på magt.

Der er her tale om ret rå magt, der underlagde sig mennesker, og skabte regler baseret på egocentriske principper, og hvor loyaliteten overfor chefen var det vigtigste. Mafiaer og militærdiktaturer er eksempler på det røde verdensbillede, der ofte anses for at være en primitiv organisationsform, men da den opstod, var den banebrydende i sin rebelske natur, og i dag kan den bruges bedst, når tiden er inde til at skabe en revolution og rykke hurtigt.

Ravfarvet: Konformistisk, traditionel og hierarkisk

For ca 4.000 år siden nåede man til at kunne håndtere brutaliteten og impulsiviteten i rødt gennem bureaukrati, systemer og et stærkt hierarki. Regler og selvdisciplin affødt af trossystemer, styrer individerne ind i meget faste fællesskaber, hvor loyalitet overfor gruppen og dens tro er hovedformålet. Skyld og skam er er samfundets lim og den enkeltes største opgave er at passe ind i organisationen.

Dette stadie gav os reproducerbare processer og et stabilt organisationsdiagram, der hierarkisk er gennemsigtigt (i hvert fald på papiret) og er temmelig udbredt i dag; bla. i hæren, universiteter, offentlige myndigheder mm.

Orange: Præstation, systematik og effektivitet

Opstod for ca 300 år siden med den industrielle revolution, hvor videnskaben tog over for religionen, og skabte et dynamisk univers, som afhænger meget mere af den enkeltes præstation, end af en overordnet statisk gudeagtig myndighed. Mantraet her er at man kan opnå alt, hvis bare man arbejder hårdt for det. Alt er derfor muligt og denne tankegang skabte en hidtil uset velstand og viden. Organisationer er som maskiner, der kan optimeres, maksimeres og effektiviseres.

Dette stadie gav os evnen til at tænke i innovation, ansvarliggørelse og meritokrati, og er det mest udbredte ledelsessyn i organisationer i dag. En af skyggesiderne ved dette stadie er en bevidstløs materialisme og forbrug, samt at mennesker betragtes som maskiner.

Grønt: Pluralistisk og ligeværd

Opstod for 200 år siden, men blev dominerende i 60erne og 70erne, og baserer sig på en fundamental forestilling om ligestilling og ligeværd mellem mennesker. Organisationer er bygget på værdier, ønsker at empower den enkelte ansatte og at skabe værdi for alle sine interessenter, bla. gennem uddelegering. En NGO er prototypen på en grøn organisation, men tankerne bag bliver mere og mere udbredt i alle typer af organisationer i dag, hvor man bruger tillid mere end kontrol, som ledelsesprincip, og hvor kreativiteten sættes fri blandt medarbejderne. Skyggesiderne er at decentraliseringen bliver ansvarsløs og værdisystemet ender diktatorisk, fremfor inkluderende og med fokus på diversitet.

Blågrønt: Evolutionært, cirkulært og integral bevidsthed.

Det nyeste stadie, der endnu ikke er særligt udbredt. Verden anses for at være et sted, der både kan hjælpe individet og kollektivet til at udfolde sig, hvilket sker bedst gennem en indre vished og forbundethed til en overordnet kreativ livskraft (ikke-religiøs). Den er drevet frem af en længsel efter helhed og en oplevelse af kollektiv bevidsthed, hvor der er plads til alle, og hvor alle tager ansvar for fællesskabet. Organisationen er en levende organisme og selvledelse, helhedstanken og det evolutionære formål driver udviklingen. Hollandske Buurtzorg, der arbejder med hjemmepleje, og amerikanske RHD, der arbejder sociale serviceydelser, er kendte eksempler på denne organisationsform. De unge generationer med deres hierarkiløshed og træning i kreativitet, er opdraget til at arbejde i denne form for organisationer, og det forventes at vi kommer til at se mange flere af denne slags i fremtiden.

Vil du flytte bundlinjen eller verden?

Måske kan det spørgsmål drive din organisations udvikling, men sikkert er det, at hvis I ønsker at tiltrække de klogeste og mest fremsynede medarbejdere, er det en blågrøn organisationsform I skal satse på.

Det cirkulære princip

Anne-Mette Elsborg er CEO og aktionær for den internationale virksomhed PJ Diesel Engineering A/S, som i 41 år har arbejdet med cirkulær økonomi. Det sker i samarbejde med ledende producenter for re-manufacturing af motorkomponenter til skibe, så deres livstid forlænges og CO2-aftrykket formindskes. Hun fik selv idéen til konceptet, efter at hun i flere år havde arbejdet indenfor skibsindustrien, og startede virksomheden med en tekniker i 1978. På samme tid var hun både meget fremsynet for sin tid, mens hun også lænede sig op ad det ældgamle princip fra naturen om, at alt har en værdi, og at alt i virkeligheden kan forædles og genbruges, hvis blot man forstår at afkode materialerne deres indre potentiale. Og – måske vigtigst – lever ud fra en filosofi om, at alt er forbundet og indgår i en helhed.

”Jeg har altid haft en stærk intuition, og allerede som barn lærte jeg at følge den, fordi den bragte mig steder hen, hvor jeg kunne mærke, at det var rigtigt for mig at være. Men det var først for 30 år siden, da jeg havde kørt hårdt på i længere tid og det begyndte at gå udover min krop, at jeg søgte hjælp andre steder end i den etablerede medicinske verden. Her stødte jeg på den spirituelle verden, som pludselig gav mig adgang til systemer og traditioner, der satte ord og metoder på det, jeg altid har følt mig forbundet med, og som jeg allerede både ledte og drev virksomhed ud fra, men uden at vide, at jeg faktisk trak på en kollektiv bevidsthed.”

At hendes intuition og kontakt til helheden, viser sig at være en god vejleder, kan aflæses på virksomhedens bundlinje, der også afspejler de værdier, som hun har implementeret.

”Alting handler altid om mennesker, og den kontakt vi formår at skabe mellem hinanden, og det vi bruger hinanden til. Vi indgår nemlig altid og uden undtagelse i den samme virkelighed, og derfor handler det altid om at agere ansvarligt og med en højere bevidsthed om, at vi altid påvirker hinanden uanset. Derfor leder jeg altid ud fra princippet om helhed, og det gør, at jeg altid tænker i, om det vi gør, giver mening; Først for kunder og medarbejdere og som et resultat heraf, vil det som regel også give mening for bundlinjen.”

Elsborg har her samlet de vigtigste punkter og erfaringer hun har gjort sig, hvis man gerne vil gøre hende kunsten efter:

 • Som det vigtigste, skal vi alle arbejde med os selv. Men er du leder, er det en pligt. Du kan være både den største mulighed og begrænsning virksomheden kan have, og du skal vide, hvordan du bedst tjener helheden. Nysgerrighed er kodeordet.
 • Konceptet (virksomhedens virke) skal give mening 360 grader rundt: Dvs for kunderne, medarbejderne, samfundet og bundlinjen. Start derfor ikke med at med at spørge dig selv, hvad du kan tjene på den, men om din virksomhed tjener helheden/samfundet?
 • Når du er koblet op på helheden, tvinges du også til konstant at være i udvikling, fordi helheden netop hele tiden er i bevægelse. Derfor: Lad være med at bygge på en struktur, der alt for stærk, for den ender som en begrænsning.
 • Hvis du sørger for at udvikle dine medarbejdere, sørger de for at udvikle koncepterne, så de tilpasser ind i tidens behov.
 • Skab derfor en organisation, hvor lederens ledestjerne er medarbejdernes og kundernes potentiale. Diversitet skaber et bredere potentiale og en mere dynamisk og facetteret problemløsning og konceptudvikling. Menneskelig rummelighed er kodeordet.
 • Lederens vigtigste opgave er selv at være i balance og grounded, for det smitter af på organisationen og skaber den kultur, som alle andre følger. At være i balance, handler om at være tro mod sig selv og lytte til alle informationer, men omsætte dem i sit eget styresystem. Hvis man fx som leder bliver presset ud i noget, der ikke passer ind i ens eget værdisystem, skal man forlade situationen og finde en anden – eller tredje – vej. For en ny vej, der passer ind i helheden, kan man altid finde – man skal bare turde tænke udenfor strukturen!

Essay bragt i Børsen den 6.12.20.


Du vil måske også kunne lide

Skriv en kommentar til dette indlæg

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med

 1. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 2. Hello.This post was extremely interesting, particularly because I was looking for thoughts on this topic last Thursday.

 3. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 4. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 5. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 6. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 7. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 8. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution

 9. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 10. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 11. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 12. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 13. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 14. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 15. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 16. Great tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 17. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 18. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 19. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post
  was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger
  if you are not already 😉 Cheers!

 20. Thanks for any other wonderful post. The place else may anybody get that kind
  of information in such an ideal means of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.

 21. Greetings! I’ve been following your web site for some time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas!

  Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 22. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before
  but after browsing through some of the post I realized it’s new to
  me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back
  frequently!

 23. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining,
  but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage
  your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content.

  Ensure that you update this again soon.

 24. Somebody essentially assist to make critically posts I
  would state. That is the very first time I frequented your website page
  and thus far? I surprised with the analysis you made to
  make this actual post incredible. Wonderful job!

 25. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
  nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website
  to come back down the road. All the best

 26. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through issues with your
  RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it.
  Is there anybody getting identical RSS problems?
  Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 27. My brother recommended I might like this web site. He was once totally right.

  This post truly made my day. You cann’t believe simply how so much time I had spent
  for this info! Thank you!

 28. Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 29. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog.
  You have some really great articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write
  some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an email if interested. Kudos!

 30. You ought to be a part of a contest for one of the greatest websites on the net.
  I most certainly will recommend this website!

 31. I think this is one of the most vital info for me.

  And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 32. My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might as well check things out.

  I like what I see so now i am following you.
  Look forward to exploring your web page yet again. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 33. Nice post. I was checking continuously this weblog and I am
  impressed! Very helpful info particularly the ultimate phase :
  ) I take care of such information a lot. I used to be looking for this certain info for a
  long time. Thanks and good luck. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}