august 17

Børsen: Obama og den erotiske kapital

Ledere skal om nogle kunne kommunikere autentisk, for at udstråle status, troværdighed og magt til at skabe en virkelighed, som andre frivilligt tilslutter sig. Og så er der den sidste faktor, som vi aldrig taler højt om, men som bare virker! Brug modellen STEM (mig ind!) for at komme videre.

En af årsagerne til at Barack Obama virker så overbevisende i sin kommunikation er, at han har tonsvis af erotisk kapital. Han er også i stand til at bruge sin status overbevisende, han virker troværdig og han bruger sin magt. Men hans hemmelige ingrediens er ikke desto mindre hans store erotiske kapital. Den har Clinton, Blair, Mandela og selv Dalai Lama masser af. Og en af de helt store mestre var naturligvis Kennedy.

Men det er aldrig noget man taler om, når man taler om deres evne til at få folk – og folket – med sig. Noget som vores nuværende statsminister godt kunne bruge lidt gode råd til, hvordan man gør.

Jeg har igennem noget tid holdt foredrag om at kommunikere autentisk – på alle niveauer i en organisation – og det, der kom mest bag på mig, er hvor stor modstand mange ledere har på at tage tre af de fire afgørende egenskaber til sig.

Jeg arbejder med en model jeg kalder for STEM (mig ind!), der er sat sammen af Status, Troværdighed, Erotisk kapital og Magt. Og ikke overraskende er der ingen, der har problemer med eksplicit at dyrke troværdigheden, mens de tre andre ingredienser, straks volder flere kvaler.

Noget af forsvaret ligger givetvis i, at den danske kulturarv hylder det underspillede. Hvilket er charmerende, men ikke særligt konstruktivt, når man tænker på hvilken virkelighed vi lever i i dag.

Vores tid kræver af især ledere, at de tør træde frem og vise sig selv. Vise hvad de står for, og vise hvad de vil. På en overbevisende og ægte måde. Autentisk kommunikation handler nemlig i bund og grund om at turde vise sig selv frem – på alle planer – for at bidrage originalt til fællesskabet. Og det betyder, at du skal turde tage din Status på dig. Virke Troværdig. Være bevidst om din Erotisk kapital. Og turde tage din Magt på dig. Hvad ligger der mere konkret i de fire begreber?

STATUS handler om social sikkerhed og socialt hierarki. Jo højere status i en gruppe, jo mere vil folk automatisk lytte til dig og bruge det du siger, og kan, til gruppens fordel. Derfor er det essentielt, at du tør udstråle den status, du rent faktisk har påtaget dig som leder; ellers risikerer du at skabe et magtvakuum, der gør alle omkring lederen usikre.

Status handler også om symbolmagt. Om at kende de rigtige symbolers betydning i kommunikationen med de andre – i alt fra biler og ure, til at kunne bruge de rigtige begreber rigtigt. Hvilken status udstråler du? Dit produkt? Dit brand? Sørg for at det stemmer overens med dine mål – og husk, at ingen gider at tro på en, der ikke tager sig selv alvorligt.

TROVÆRDIGHED handler om at skabe tillid. Til dig, dit produkt eller dit brand som afsender af et budskab, handling, vision. En høj troværdighed skaber sikkerhed hos de andre, der skal bruge det, du kommer med. Men det bunder i, at du rent faktisk har noget særligt (godt) at bidrage med. At du står inde for det og den du er.

Autenticitet, at turde være sig selv og ægte hele vejen igennem, ved at anerkende både dine stærke og svage sider, er forudsætningen for integritet, hvilket er noget af det vigtigste, når vi skal kommunikere klart. Hvad vil du med dig selv, dit produkt, dit brand? Hvad er dit brændende ønske for at fylde et særligt hul ud i universet? Og hvordan løfter du den opgave? Ingen gider tro på en, der ikke har en ægte mission i livet.

EROTISK KAPITAL handler i pixiebogsformat om, at have en charmerende og attraktiv personlighed, ved at være i kontakt med sin grundlæggende livskraft, hvorfor man bliver levende og dynamisk at være sammen med.

At have masser af økonomisk, social og kulturel kapital har altid været en fordel; nu handler det om at tage sin erotiske kapital til sig og bruge den på linje med alle ens andre fordele, for at skabe et miljø, som andre har lyst til at være en del af. Og være en leder andre har lyst til at følge.

Hvor bevidst er du om din erotiske kapital? Og hvad bruger du den (ikke?) til? Vi vil alle være en del af et levende og innovativt miljø, så kom til live og bidrag til at vi alle får det sjovere, friere og bedre!

MAGT handler (i et demokrati) helt kort om at skabe en virkelighed, som andre frivilligt tilslutter sig. Hvilken virkelighed vil du skabe? Hvad er din og din virksomheds eksistensberettigelse? Vi vil alle gerne være en del, af en god historie.

STEM. Vil du stemmes ind – eller hjem? Det første er det sjoveste.


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}