november 27

Børsen: Modige bestyrelser giver market-cred

Har du en bestyrelsespost? Andet end som frivillig i en organisation? Så er du med på den nye trend, hvor noget af det mest hippe man kan have, er en fuldbyrdet betalt bestyrelsespost.

At det indenfor relativt få år er blevet så prestigiøst, afspejler på mange måder en af de kerneværdier, der præger vores samfund i dag: Multibidrag. Hele den måde vi er i gang med at indrette verden på, handler om at være synlig og bidragende på mange forskellige platforme, så vi hver især kan sprede vores viden og samle den i nye former på tværs af traditionelle skel og i forskellige typer af fællesskaber, for at skabe nye indsigter og i sidste ende skabe nye markeder.

En bestyrelsespost er i den sammenhæng et helt perfekt match! Du influerer på et begrænset antal møder om året, hvor du mødes med forskellige kompetencer, som du sparrer med og herigennem bidrager du på et overordnet niveau, på en måde så det (forhåbentligt) får en stor impact ned i organisationen, inden det lander solidt på bundlinjen.

Det nye bestyrelses-buzzword er diversitet. Fordi det er bydende nødvendigt. Verden er nemlig ved at blive overtaget af generation Y, hvis hele tilgang til livet er modulopbygget. Der findes ikke længere kendte fag, brancher, markeder, stillinger osv – der findes behov og muligheder, og de skal parres med de egenskaber, der passer bedst til den givne situation. Diversitet er derfor ikke bare et begreb, der dyrkes eksplicit hos denne generation. Det er hele fundamentet for dem. Og derfor er diversitet præcis den egenskab, der også skal hyldes mest i en moderne bestyrelse, så den kan kende til samfundets hurtige udvikling og dermed møde markedets skiftende krav. I tide!

Jeg er sådan et diversitets-medlem.

De sidste 20 år af mit professionelle liv, har jeg kommenteret på og holdt foredrag om samfundstendenser og rådgivet om trends og tendenser, og det er erfaringer som har vist sig brugbare på bestyrelsesniveau. Ind i mellem har jeg dog til tider oplevet en vis indre usikkerhed på, om jeg mon bidrog på det niveau, som virksomheden egentlig havde brug for. Derfor tog jeg i år CBS’s bestyrelsesuddannelse; både for at få afmystificeret det, der nogle gange føltes som ”et dark room”, samt for at opkvalificere mig helt konkret.

Jeg endte med at bestå med udmærkelse. Hvilket – helt ærligt – kom bag på mig, for casen var OW Bunker og børsemissioner og hedgefunding er jo ikke lige mine spidskompetencer! Men selvfølgelig satte jeg mig ind i den verden og forsøgte samtidig at give opgaven bredde, og det viste sig åbenbart at være så værdifuldt, at det gav ekstra bonus.

Hvad vil jeg sige med det her?

At de bestyrelser som endnu ikke har åbnet sig op for tanken om diversitet, skal se at få fingeren ud af de traditionelle CXO-lister og i stedet kigge sig om efter andre typer af bestyrelsesmedlemmer. Og overkomme frygten for, at man som diversitetsmedlem ikke også kan forstå og levere den mere traditionelle del af arbejdet i en bestyrelse. Vi mennesker har en ikke særlig frugtbar tendens til at forfalde til det, som kaldes groupthink; altså tendensen til at alle begynder at tænke ens, fordi alle er bange for at falde udenfor gruppen.

Men en bestyrelse SKAL forstyrres. En virksomhed SKAL forstyrres. Og de der nysgerrige (men som nogle kalder for ”dumme”) spørgsmål SKAL stilles engang imellem, for at rode op i det vi kender og i stedet være med til at skabe nyt, der passer bedre til den aktuelle virkelighed.  Der er mange dygtige mennesker, der ikke ligner et traditionelt medlem, men som kan vise sig at være lige nøjagtig det element, der udgør ”the tipping point” i gruppen, så man drejer blikket i en ny og bedre retning, fordi man bliver inspireret til at se noget, som man var blind for før. Simpelthen fordi man ikke selv er en del af den verden. Ingen kan af gode grunde være hele verden, men vi har altid friheden til at invitere den indenfor i vores!

Markedsagilitet gennem diversitet, så kort kan det siges!

(Kronik i Børsen den 27.11.15)


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}