januar 1

Børsen: Jeg er jo (ikke) sådan én, som…

2018 starter i morgen og hvis det skal blive anderledes – bedre – end 2017, er det tid til et servicetjek af dine overbevisninger. Ikke kun for din egen skyld. Og slet ikke hvis du er leder. Her er metoden.

Hvilke overbevisninger skal have lov til at definere dig, dit liv, dit bidrag og dine relationer i 2018?

Eller hvad med dit firmas liv, bidrag og relationer?

Og hvordan finder du egentlig ud af, hvad det er for nogle overbevisninger, som styrer dig? Mange gange bag om ryggen på dig, fordi de er så groet sammen med den du er, at du slet ikke er klar over, at du har dem.

Det er, hvad du kan få ud af at læse denne kronik. Og det vil du måske have lyst til at gøre, fordi du trænger til at blive mere fleksibel, agil, responsiv overfor de vilkår og behov, der vil komme i 2018. Så du bliver en af dem, der vil være i stand til at dække dem. Både fordi du har lyst og kan. Men i endnu højere grad fordi du er fordomsfri og åben, og dermed har plads til at være mere fremsynet. Det vil give dig evnen til at møde verden med en mere åben attitude og det kan få dig til at lægge mærke til nye ting, som kan forny dig. Og din virksomhed.

Derfor er denne kronik i virkeligheden optakten til at lave et lille nytårseksperiment, som for de fleste vil give noget frihed, energi og styrke til at forfølge de rigtige mål. Og blive mere til det menneske eller skabe den virksomhed, som passer til der, hvor du eller I er nu.

Inden du får præsenteret selve øvelsen, er det dog værd at kigge på, hvorfor det ikke kun er for dine egne ambitioners og livskvalitets skyld, at du skal lave dette servicetjek.

Årsagen er, at alt hvad du gør, har en betydning for andre end dig selv. Og det hænger sammen med en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste, egenskab og faglighed i fremtiden: Evnen til at forstå, skabe og dyrke relationer. Og forme fællesskaber.

Hvem vi er og hvordan vi skaber gode relationer til både os selv og andre, har altid været vigtigt for os mennesker at forstå og håndtere, men med fremkomsten af den digitale teknologi, der snart kan opleves i alle ting og strukturer, og især med udviklingen af kunstig intelligens, er det relationerne, der i sidste ende gør os menneskelige. Vi vil derfor se, at der vil komme et stigende behov for at kunne skabe, vedligeholde og udvikle relationer, bla også for at kunne skabe fællesskaber, der er i stand til at skabe den nødvendige innovation. At relationer er det vigtigste for vores livskvalitet er blevet bevist i utallige undersøgelser, og det bliver ikke mindre gyldigt efterhånden som vores hverdag bliver lettere og lettere vha tekniske hjælpemidler.

Vores udfordring er dog, at mange af de strukturer, som vi har været vant til, og som har hjulpet os ind i og trænet os i forskellige, ofte gensidigt forpligtende, relationer, er under opløsning. Familier, uddannelsesinstitutioner, ægteskaber, sportsforeninger, venskaber og arbejdspladser er blot nogle af de kendte sociale strukturer, der længe har været under opløsning, og som skaber et langt mere flydende tilhørsforhold for det enkelte menneske. Det skaber frihed.

Men det skaber altså også en fundamental større usikkerhed i vores relationer, som desværre kan føre til en øget grad af ensomhed, som vi desværre ser er en tendens i vores tid. Fx viser en af de nyeste undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Trygfonden, at 18 procent af danskerne føler, at de har svært ved at deltage i dele af det hverdagsliv, som ellers er almindeligt for de fleste i Danmark. Ufrivillig langvarig ensomhed kan medføre for tidlig død, en øget risiko for hjerte-kar sygdomme, alzheimers, forhøjet blodtryk og forskning fra University of Chicago viser, at langvarig, ufrivillig ensomhed nedsætter levetiden med op til 14%.

Som samfund har vi en seriøs udfordring med at få så mange borgere som muligt til at føle sig som en inkluderet del af fællesskabet. Og det sker kun, hvis vi kan finde ud af at skabe og udvikle relationer mellem menneskerne.

Disse relationer skabes dog bedst, hvis de enkelte mennesker kender sig selv. Og tør se på sig selv og andre på så fordomsfri en måde, som muligt.

Hvilket fører mig direkte over i den nytårs-metode, som jeg nævnte i starten, og som jeg vil invitere dig til at bruge, for at blive klarere på, hvem du er og hvilke overbevisninger der styrer dig, dit bidrag og måske dit lederskab. Lad mig starte hjemme hos mig selv. I årevis har jeg nemlig gået og sagt:

”Jeg er ikke sådan én, der laver selvudviklingskurser!”

Sammen med ”Jeg skriver ikke selvhjælpsbøger!” og ”Jo, jo, jeg coacher og er også uddannet coach, men jeg er mere en slags rådgiver…”

Hvorfor?

Fordi jeg syntes, at ”den slags” både var en smule pinlige og useriøse. Sammenlignet med at være kultursociolog, forfatter og professionel foredragsholder, der fortolker og kommenterer på tidsånden og som gerne optræder på store konferencer eller skriver i fx …Børsen.

Hvilket bare afslører mig som pinlig.

For jeg har helt klart indskrevet mig selv i et gammeldags statushierarki, hvor det at arbejde med det enkelte individ på den måde, anses for at være letbenet. Og måske har det også noget med køn at gøre, for der er en klar overvægt af kvinder i dette segment, som både udbyder og tager imod bøger og kurser af denne slags, og så får området bare en lavere status. Sammenlignet med fx ledelseslitteratur og kurser for ledelse.

Problemet med sådan nogle overbevisninger er, at de sjældent gnidningsfrit følger med din egen udvikling og erfaring. Selvom vilkårene har ændret sig, nye erfaringer er kommet til, og man i virkeligheden selv ændrer behov og udvikler et talent, og man faktisk begynder at længes efter noget nyt, kan man blive holdt tilbage af nogle gamle overbevisninger om sig selv. Og det er jo kontraproduktivt. Så lad os tage et nærmere kig på dine overbevisninger:

Hvilke overbevisninger har du om dig selv? Hvilke: ”Jeg er jo sådan én, som….” og hvilke ”Jeg er jo ikke sådan én, som….” har du? Både som privatperson og på dit arbejde. Du kan evt. tage et papir og dele det op i fire kvadrater; to med ”Jeg er…” for privatperson og arbejde og to med ”Jeg er ikke…” Bemærk, at de kan være både positive og negative.

Eller hvis du ikke ønsker at gøre det på dig selv, så er det en glimrende øvelse også at gøre for dit firma, hvor du kigger på hvad I er og ikke er. Ofte vil de overbevisninger være knyttet til visionen og missionen.

Altså: Er du sådan én, som altid lukker og slukker efter en fest? Eller én, som altid er med på det nye, eller altid er der for dem du elsker, eller altid er åben overfor andres synspunkter, eller altid sørger for festen, gaven, de andre? Er du sådan én som i hvert fald aldrig kunne finde på at læse en selvhjælpsbog, eller aldrig kunne svigte et menneske du elsker, eller aldrig giver op på en opgave, eller aldrig taler grimt om andre eller aldrig kunne gennemføre et maraton?  

Find de 3-5 tungeste overbevisninger du har om dig selv i hver kategori – og kig så på dem igen. Er de virkelig rigtige? Holder de stadigvæk? Og hvad giver de dig? Hjælper de dig til at være det menneske (eller det firma), og opnå de oplevelser og mål, som du dybest set har lyst til at være og have? Eller fastholder de dig i en gammel form? Hvor bliver du begrænset af dem? Og hvor får du masser af energi?

Når du har fået luget ud i dem, du ikke vil have, og fundet frem til dem, der passer til dig i dag, har du nogle gode brugbare sætninger om dig selv, eller dit firma, som kan hjælpe dig til at tage nogle bedre, opdaterede og mere bevidste valg i 2018.

Øvelsen er super effektiv og meget enkel at lave, og bypasser en masse gode intentioner, som vi ellers har det med at overbevise os selv om, at vi er. Men som desværre ikke altid har noget med virkeligheden at gøre.

Jeg har selv brugt metoden til at finde ud af, at jeg faktisk havde lyst til også at arbejde med at udvikle andre mennesker, og derfor bla. lave kurser, der handler om det. Hvorfor jeg har planlagt at lave flere i 2018, med det første, nytårskurset, der løber af stablen allerede om 7 dage.

Nu er jeg altså blevet til ”sådan én, som også laver selvudviklingskurser” og den går jeg stadig og tygger lidt på, mens jeg finder mig til rette i min nye udvidede identitet. Hvilket er præcis det, som er min pointe med denne kronik: At vi bliver nødt til hele tiden at være åbne for hvem vi er, før vi forsøger at være åbne overfor hvad vi vil bidrage med. For vi er aldrig nogen uden de andre, og hvem vi er i samspil med andre, defineres af vores egne – og de andres – overbevisninger.

Lad derfor 2018 blive det år, hvor du går på opdagelse i nye overbevisninger og fortællinger om dig selv. Og dit firma. Du har hele 365 dage til at øve dig i!

Kronik i Børsen den 31.12.17


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}