juni 25

3+1 TIL RECEPTIONEN: SMART GRID, CLOUD COMPUTING & CRADLE TO CRADLE

Har du problemer med at bryde isen til receptionen, så smid smart grid, cloud computing eller cradle-to-cradle i cocktailglasset og se om det ikke skaber kontakt. De er alle helt i co-creation ånden. +1 er det ord, som selv Morten Olsen kender, men som altså lige gik dine ører forbi…

SMART GRID

Forestil dig at din vaskemaskine går i gang mens du sover på dit grønne øre, og at din elbil pludselig går i gang med at lade, fordi det blæser op til storm. Det er smart grid! Et moderniseret intelligent elnet, der leverer elektricitet fra leverandør til forbruger ved hjælp af digital teknologi, og hvor den overordnede tanke er, at man fordeler elforbruget så overskudsenergi bruges løbende i stedet for at spildes. Formålene med et smart grid er blandt andet at spare energi, reducere el-udgifterne og øge pålideligheden af energitilførslen. Samtidig kan et smart grid være med til at reducere brugen af fossile brændstoffer og øge vedvarende energi, samt sikre energiuafhængighed. Noget flere og flere vestlige lande har fokus på.

CLOUD COMPUTING

Cloud computing er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet, og fordelene er, at virksomheder og andre brugere slipper for at udvikle deres egne it-løsninger. Beregninger og data bliver foretaget i store datacentre, som laver alle beregningerne og kører alle programmerne, og så bruger man nettet til at hive de nødvendige data frem og tilbage. Dvs. al udvikling kan ske udenfor dit eget netværk.

CRADLE TO CRADLE  eller VUGGE TIL VUGGE

Affald er lig føde. Det er grundtanken bag cradle to cradle tankengangen. Det handler altså om at fremstille produkter, der ved slutningen af sin brugsperiode bliver til ny næring for den næste produktionscyklus, så man faktisk får mere og mere energi jo mere man forbruger. Men det er mere end blot produktion der fokuseres på. Man forsøger også at inddrage hele livscyklussen. For eksempel har de to ophavsmænd bag cradle to cradle, nemlig William McDonough og Michael Braungart været med til at udvikle et tree-tower, en slags skyskraber, der fungerer som et træ, sådan at det omdanner CO2 i luften til ilt og dermed bidrager til verdens klimabalance frem for at udlede en masse forurening. Læs mere her: www.vuggetilvugge.dk

 

+ 1: COOL FACTOR

IPhone har en høj cool faktor, Fiat 500 har en høj cool faktor, facebook har mistet sin cool faktor. Det handler om at noget er cool, især for ungdommen, og jo højere cool faktor noget har, jo mere populært er det og bliver anbefalet videre i kredsen. Problemet med en høj cool faktor er, at når noget er blevet for populært, og det har gjort sit indtog i masserne, så mister det totalt sin cool faktor, og derfor må man hele tiden opfinde nye ting, trends og adfærd, hvis man vil beholde sin cool faktor. Apple har været en mester i at gøre det. Vil du have en høj cool-faktor til sommer, så lav den socio-stimulerende øvelse – nærvær har nemlig en meget høj cool faktor i disse stresstider.


Du vil måske også kunne lide

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}