Selv efter den massive omtale af Stein Baggers bedrag, selv efter de mange udsendelser i Kontanten og andre forbrugerprogrammer, om hvordan mange mennesker udsættes for snyd, selv efter at jeg næsten dagligt læser om luskeri og fupmageri, må jeg konstatere, at chokket er ret massivt, når man selv får det tæt ind på livet. En person nær mig er blevet ført bag lyset af en advokat, der jo om nogen burde forstå vigtigheden af at overholde en indgået aftale - også selvom den kun er mundtlig. Advokater står for mig som et troværdigt og trygt folkefærd, der handler retfærdigt og varetager den sags interesser, som de er blevet betroet. Af samme årsag har jeg ikke kunnet fryde mig over de evindelige amerikanske advokatvittigheder, der fremstiller dem alle til hobe som nogle grådige, egoistiske, blodfattige, følelsesforladte snydepelse. Jeg er stadig sikker på, at de færreste advokater er sådan. Men denne ene advokat er for mig blevet til sindbilledet på krisens panik, der er karakteriseret ved kortsigtede handlinger og et snævert udsyn. I dette særlige tilfælde har det nu betydet, at en god idé, der kunne forsørge flere mennesker og tjene mange kunders formål, er gået hen og blevet et tab for alle parter. Og de eneste der nu får noget ud af denne miserable sag, er … ja, rigtigt gættet: advokater! De fører krigen og deres våben er paragraffer og præcedens – og honorarer. Udelukkende fordi nævnte advokat pludselig må have øjnet en mulighed for en større økonomisk gevinst, uden tanke for at han derved ødelagde hele forretningen. Grådigheden førte altså til konflikter, tab af troværdighed, en ødelagt forretning og en mistet fremtid. Dette er desværre ikke en isoleret hændelse. Vi har alle kunnet følge lignende tragiske historier i medierne fra hele verden, og de udgør et samfundsmæssigt problem fordi denne slags handlinger, er med til at undergrave tilliden i samfundet. Det er altid dyrt for et samfund, men for Danmark er det særskilt dyrt. At vi er verdens lykkeligste folk er snart en gammel nyhed. Men vi er ikke kun det. Vi er også verdens mest tillidsfulde folk. Ifølge målinger ligger danskerne i toppen ud af 86 lande, for 6 ud af 10 danskere mener ”at man kan stole på de fleste”. Dette står i kontrast til, at kun hver 5. mener det i Frankrig og kun hver 20. brasilianer. Det medfører blandt andet at vi benytter os af langt færre kontrakter end mange andre lande, og at vi mere bruger vores tid på at skabe noget nyt, frem for at kontrollere det, vi allerede har skabt. Tilliden betyder også, at informationer flyder friere og at vi er gode til at samarbejde, som igen har den effekt, at vi er hurtige til at omstille os, hvilket er særligt godt i krisetider, men altid godt i et globaliseret konkurrencemarked. Det er ofte nok blevet fremhævet, at vi som nation skal leve af vores viden og vores evne til at skabe innovation - især social innovation, og derfor er det helt afgørende for vores fremtidige overlevelse at bevare et højt tillidsklima borgerne imellem, og mellem borgerne og de statslige institutioner. Det kræver selvfølgelig, at man overholder det gamle løfte om at ”et ord er et ord”, og det kræver at man har så meget tillid til sine samarbejdspartnere, at man med glæde smider alle sine kreative kræfter ned i en fælles gryde, for at se, hvilken magisk ret der materialiserer sig, når det bedste fra hver person samler sig i en fælles sag. Det kaldes også for samskabelse, eller co-creation, og det er fremtidens samarbejdsform. Efter 30 års selvrealisering og dyrkelse af viden, er vi nu i en position, hvor mange mennesker har opdaget deres kreative potentiale. Når det lægges sammen med den danske evne til på den ene side at dyrke autonomien og selvstændigheden, og på den anden side vores tradition for godt samarbejde, har vi en perfekt cocktail til at stå i spidsen for co-creation tankegangen. Og det skal vi om nogen dyrke til perfektion. Nelson Mandela er citeret for at sige: ”Hvis du vil skabe fred med din fjende, arbejd sammen med ham. Så bliver han din partner.” Det må siges at være tankegangen bag den nye danske grønne tænketank, Concito, der blandt andre består af medlemmer fra både NGO’er og olieindustrien, hvor deres fælles formål er at nedsætte CO2 udslippet. Sådan en konstellation kræver at man naturligt udviser tillid til sine partnere, og derfor skal vi som nation gøre alt for at hæge om vores tillidsklima. Lige nu er vi presset på økonomien, men det fortsætter ikke. Faktisk kan man have en formodning om, at vi kommer hurtigere ud af denne krise end vi er kommet ud af andre kriser, fordi vi de sidste mange år har dyrket den enkeltes selvansvar. Vi er altså blevet trænet i selv at ”gøre noget”, når det ikke går som vi drømmer om, og når man bevæger sig rundt i det danske erhvervsliv bliver det tydeligt, at rigtig mange finder på at ”gøre noget” frem for blot at vente på at deres egne ledere og regeringen får os ud af krisen. Helt i co-creation ånden er der blevet skabt en mængde nye og utraditionelle partnerskaber, som er med til at udvikle vores struktur, og skabe nye muligheder for jobs og vækst. At krisen har mange negative følger, har de fleste af os vist inde på livet, og vi må vel derfor – desværre – forvente, at der altid vil være nogle, der handler i panisk grådighed fordi angsten for ”ingenting” kører med dem. Den tidligere nævnte advokat er et forstemmende eksempel på netop dette. Den type personer fungerer som gift for vores samfund, da de ikke alene forhindrer co-creation; de er også med til at dyrke mistilliden i samfundet og for dem der rammes af deres svigagtige handlinger, vil det være sværere at komme igen med nyskabende idéer. Alligevel må vi insistere på, at hvis vi vil ovenpå krisen så hurtigt som muligt i hele menneske-udgaver, må vi holde fast i den grundlæggende tillid vi har blandt os, for den er ikke blot socialt befordrende. Den har en direkte indflydelse på vores nationale økonomiske bundlinje.

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign