Kan du lide at vinde? Også over andre? Så er du nok ikke barn af 70’erne. Dengang var lykken ”at være med”, mens det var direkte skamfuldt at gå efter sejrsskamlen. Sådan er det heldigvis ikke længere. Elitetanken som noget positivt og udviklende er på vej tilbage i det danske samfund. Og denne gang gælder det også for kvinderne……

Er du noget ganske særligt? Jamen, selvfølgelig er du det! Alle der har set Disney-film ved jo, at vi alle er noget særligt. Ingen har dit særlige smil kombineret med dit særlige blik og din særlige måde at…..være veninde, værtinde, gelinde eller grum på. Spørgsmålet er måske også snarere, om der er noget du er særlig god til? Og her starter problemerne, for hvis du er dansk og endnu mere hvis du også er kvinde, vil du med stor sandsynlighed skynde dig at ryste på hovedet, trække lidt på et ”øøhhhh” og ende med at konkludere, at det er du nok ikke. Også selvom du rent faktisk er det. Her i miniputland har vi nemlig en overbevisning om, at beskedenhed er en dyd. Og det er da helt sikkert, at storskrydende mennesker uden antydning af selvkritik ikke er godt borddamemateriale. Men beskedenhed praktiseret som en evig tilbageholdenhed er næsten lige så slemt. Når du er rigtig god til noget og ikke deler åbent ud af din særlige viden, evner eller talent, frarøver du jo også dine omgivelser at lære noget nyt og selv blive bedre. Hvis du derimod gavmildt giver ud af det du er god til, inspirerer du jo frit os andre til at udvikle os - og på den måde, kan du være med til at højne niveauet for os alle.

Ambitiøse danskere

Det er denne tanke, der ligger bag en mere moderne fortolkning af elitens funktion i et samfund. Og måske derfor er der begyndt at blæse nye ambitiøse vinde blandt os danskere, hvilket fremkomsten af eliteskoler og elitegymnasier samt flere tv-programmer som Danmarks Klogeste Barn og Test Nationen er gode eksempler på. I dag er det altså ved at være trendy at tilhøre eliten. Og især at ville være det. Det har ændret sig radikalt på bare 10 år, for i 1998 udkom jeg med bogen ”Eliten”, som fortalte seks elitepersoners livshistorier og dengang blev emnet modtaget med en vis skepsis og modstand. Her i 2006 er vi nu blevet klar over, at vi er en del af et globalt samfund og hvis ikke vi selv dyrker vores elite, bliver vi overhalet indenom af de lande, der gør. Så kan vi stå og kigge på, mens de andre sætter dagsordenen i stedet for selv at være med til det – og det er bare ikke særligt festligt. Eller ansvarligt set ud fra et befolkningsmæssigt synspunkt.. I en tid og en verden der lever af innovation og viden, skal vi altså til at dyrke eliten noget mere herhjemme og lade Jante om at rotere alene i sin grav!

Elite er ikke elitær

Hvad vil det egentlig sige at tilhøre eliten? Ja, det er i hvert fald ikke det samme, som at være elitær! At være elite er slet og ret at være den bedste indenfor sit eget felt. Det er derfor en ret demokratisk status at få, da man til enhver tid kan blive udfordret på sin position. At tilhøre eliten skal man altså gøre sig fortjent til via hårdt arbejde. Michael Laudrup og Anja Andersen er to modpoler indenfor eliten, men de har begge sat en ny standard indenfor boldspil, som vi andre kan lade os inspirere af. Også udenfor banen.

At være elitær er til gengæld knap så sympatisk. Dyrker man det elitære, dyrker man nemlig status over evne. Det elitære system er baseret på mennesker, der først og fremmest har nogle særlige samfundsmæssige privilegier (som de kan have fået forærende gennem deres fødsel), uden at de nødvendigvis selv har gjort sig fortjent til dem. Det elitæres ideologi bygger altså på idéen om, at nogle mennesker er mere værd end andre alene i kraft af deres status. Vores kongehus er naturligvis det mest oplagte eksempel, men for at holde på magten skal Margrethe & Co. dog stadigpræstere noget særligt, for at blive ved med at være noget særligt – ellers bliver de afsat af folket. Det demokratiske system virker altså ved at tvinge de elitære til at handle som en elite for at have en berettigelse.

Forbilleder eller hadeobjekter

Eliten tjener nemlig mindst af alt sig selv. Vi enten beundrer eller foragter dem. De tjener som inspirationsbilleder og som hadeobjekter af præcis samme grund: de ser ud til at have styr på alt det, vi ikke kan selv kan finde ud af. Der hvor eliten tjener os almindelige mennesker bedst som forbilleder, er dog sjældent på de præcise resultater de opnår. Jeg kan for eksempel ikke bruge Mette Jacobsens verdensmestertider til noget som helst konkret, selvom jeg en gang imellem også ifører mig en badehætte og springer ud på det dybe vand. Eller at Madonna i en alder af 40-og-en-hel-masse ikke har så meget som et eneste (uønsket) hængeparti på sin krop. Ikke til andet end at føle mig som verdens største fiasko. Det jeg til gengæld kan lade mig inspirere af er, at de har været i stand til at sætte sig nogle fantastiske mål, brudt det ned på delmål de kunne overskue og dernæst arbejdet hårdt og intensivt for at ende, hvor de er endt. Deres metoder og tanker om hvordan de skulle opnå deres mål er lige til at kopiere eller i det mindste lade sig inspirere af og det er til gengæld ret let at gøre. Forbilleder bruges altså bedst til at skabe ”hvis-hun-kan-så-kan-jeg-også!” energien og ikke som køller til at dunke os selv i hovedet med vores egen utilstrækkelighed.

Ab endelig efter

Da jeg var barn, var det med ”at abe efter” noget af det mest åndssvage man kunne gøre, men faktisk er det en rigtig smart måde at lære en masse på utrolig kort tid. Det er sådan set også hvad babyer og børn gør hele tiden, med de voksne som forbillede – nogle gange med pinligt afslørende konsekvenser for forældrene.! Men det eliten virkelig kan, er at turde være originale. At turde tænke selvstændigt. At turde sætte spørgsmålstegn ved alle de vedtagne normer for adfærd og sandheder, som vi hele tiden omgiver os med og som måske i virkeligheden er uddaterede. Hvem siger, at man ikke kan blive verdensmester i 100-meter løb, selvom man ikke har ben? (Check handicap OL). Hvem siger, at man ikke kan blive en fantastisk retoriker, selvom man stammer? (Spørg blot Jan Lindhardt) Der er mange eksempler på mennesker, der ikke vil lade sig underlægge de eksisterende forestillinger om, hvad der er muligt. De skaber deres egen virkelighed – og gør den dermed til en del af vores.

Den originale dig

Står du selv i en situation, hvor du er utilfreds med tingenes tilstand? Drømmer du om, at din situation skal være anderledes? Kan du ikke rigtig se, hvad du skal gøre for at ændre på det? Så start med at droppe din gamle måde at opfatte situationen på og begynd i stedet at tænke helt anderledes om den. Og hav især blik for de muligheder du rent faktisk har for at ændre på den. Det er værd at huske på, at så længe du bliver ved med at gøre det, du har gjort, bliver du også ved med at få det, du har fået. Eller sagt på en anden måde: så længe du går i andre folks fodspor, vil du blive ved med at være en bleg kopi frem for at gøre dig selv til en original. Forhold dig derfor åben og kritisk til de sandheder, der styrer din reaktion på din situation og tænk på en original måde ved at lade dine tanker gå gennem hjertet. Hvad tror du virkelig på? Hvad vil du virkelig gerne opnå? Hvilke virkemidler råder du over? Tag kontakt med dit ægte jeg, sæt dig et mål, bryd det ned i delmål og GÅ I GANG!

”Ja, ja – fint nok for Mette og Madonna, de vidste jo også, hvad de ville opnå!” vil du måske tænke. Og ja, sådan kan det godt virke, men det viser sig, at rigtig mange af dem, der har opnået noget helt ekstraordinært i deres liv, faktisk har været mere motiveret af frygt for at ende et sted de ikke ville være, end at lyst til at opnå det, de endte med at være.

Hen-til eller væk-fra motivation?

Ofte er vores væk-fra motivation nemlig langt stærkere end vores hen-til motivation. Det kan være ganske nyttigt at finde ud af, præcis hvad det er man frygter, for så kan man holde op med at bruge kræfter på at undertrykke angsten og i stedet rette sin energi hen mod det, man ønsker at opleve. Da jeg interviewede de seks elitepersoner til min bog, opdagede jeg, at det klart var den negative motivation, der havde styret de fleste ind i en elitebane. De fleste af dem led i virkeligheden af et lavt selvværd, mens deres selvtillid var helt i top. I angsten for ikke at blive anerkendt for hvem de var, knoklede de som sindssyge for ikke at kunne blive afvist. Tanken bag er: ”Hvis jeg er verdens bedste, kan de ikke overse mig!” Det interessante var dog, at de fleste med tiden var blevet opmærksomme på deres mønster, fordi de jo opnåede hvad de troede ville gøre dem lykkelige – uden at blive det! Derfor måtte lykken findes i andet end andres anerkendelse. Først da de erkendte dette, begyndte de for alvor at skabe noget virkelig originalt, fordi skaberkraften kom indefra og ikke fra et ydre pres om at blive accepteret af ”de andre” – og så blev det også meget sjovere for dem.

Er det en situation du genkender? Hvis ja, så er det bedste råd at opsøge en terapeut, psykolog eller coach så du kan få has på dette selvdestruktive tankemønster, som ofte kun i starten bibringer dig noget positivt, men som på lang sigt kan få dig til at ende med et stort: ”Hvorfor ofrede jeg så meget for dette?!”  For at nå dertil er det vigtigt at huske, at vi alle er et resultat af vores opdragelse, som kan have dyrket vores medfødte selvværd mere eller mindre. Men på et eller andet tidspunkt i dit liv, kan du beslutte dig for, hvem du ønsker at være og ikke kun hvad du ønsker at være. Og slet ikke hvad andre har gjort dig til. Hvis du for eksempel altid har fået at vide, at du var klodset, egoistisk, stædig eller langsom, kan du jo spørge dig selv om det virkelig er rigtigt? Og hvis det er, betyder det så også, at du ikke samtidig kan være sød, betænksom, kærlig, skarp? Og hvilke sider af dig selv vil du dyrke for at opnå dine drømme?

At være den bedste dig

At være elite er at være den bedste. Hvis du ikke ønsker at være den bedste over andre, kan du i det mindste gå efter at være den bedste dig. At dyrke din egen originalitet og stå ved den du virkelig er. For det er præcis det, som eliten gør. Og ved at vise os, at det er en frugtbar måde at være på, er det samtidig også med til at forløse vores egen bedste udgave. Eller som Nelson Mandela bliver citeret for at sige:
”Når du lader dit eget lys skinne, lader du ubevidst andre gøre det samme!”
Så tænd dit lys, lad det skinne og vær med til at oplyse verden….

Elitens Syv Bud:

  1. Sæt dig et mål (find ud af hvad du vil opnå og hvordan)
  2. Arbejd hårdt og vedvarende (husk det kræver tid)
  3. Udøv selvdisciplin (brug din vilje til at gennemføre det)
  4. Forny dig selv (vær åben overfor nye muligheder)
  5. Tro på at vinde (dyrk det positive livssyn)
  6. Vær tro mod dig selv (dyrk din integritet)
  7. Gør det i kærlighed (husk at kun det der virkelig betyder noget for dig giver mening)

Danske elitekvinder til inspiration

Merete Stagetorn:
En af landets bedste forsvarsadvokater. Begyndte sin karriere indenfor juraen i en alder af 38 år.

Sanne Salamonsen:
Danmarks Rockmama – har bevidst gennem sin lange karriere at succes indenfor rock hænger mere sammen med dygtighed end ungdom.

Hanne-Vibeke Holst
Har sat feminisme på Danmarks dagsorden og skrevet flere bestsellere om emnet.

Pernille Aalund
Danmarks mest kendte kvindelige talkshowværtinde, som tør sætte kvinders tabuer på dagsordenen på tv og i bladet ”Q”

Inge Genefke:
Har i årevis utrætteligt arbejdet for at oplyse om torturofres situation. Leder af Det Danske Torturoffer og Rehabilitetscenter og internationalt anerkendt for sit store arbejde.

Dorrit Otzen
Forstander for ”Reden”, et værested for prostituerede, og fortaler for deres rettigheder.

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign