Hvordan forvalter du din kreative kapital? Og hvor meget har du af den? Fremtidens vigtigste egenskab er nemlig kreativitet – og evnen til at bruge den. Helst i fællesskab med andre. Men også ved ”bare” at være original; enten til forbedringer eller innovation. Tjek her hvilken livsform du er: Prodoptimist, Hummax, Innovist eller Kreasoc.

Mens Mellemøsten er i kamp med sig selv om fremtidens arabiske livsformer, kæmper vi i Vesten for ikke at blive opslugt af Kina og dets valsende partnere udi økonomisk fremgang. Kodeordet er kreativitet. Hvis vi stadig vil have en rolle at spille som magtfaktor i fremtidens verdenssamfund. Et lands kreative kapital kan meget vel komme til at være den tunge på vægtskålen, som afgør hvor i verdenshierarkiet man placerer sig. Og din kreative kapital er også med til at placere og fremtidssikre dig. Læs her hvilken kreativ kapitalform du tilhører!

 - 54,1 KB

KREATIV KAPITAL

Din evne til at komme med nye idéer, der viser sig levedygtige for et betalende publikum, er din kreative kapital. Men også din evne til at finde sammen med andre mennesker, som også er i stand til at tænke kreativt og på nye måder, for at løse verdens problemer og efterspørgsel.

PRODUKTER ELLER MENNESKER

Når man skaber nyt, kan man gøre det på produktniveau, hvor man skaber et nyt fysisk produkt. Det kan være en 3D-printer, en ny Chanelneglelak (en kæmpeforretning for jer, der ikke kender så meget til modeindustrien!) eller mit drømmeprodukt: en teleportør (som jeg stadig går og venter på, at en eller anden genial ingeniør føler sig nødsaget til at opfinde). Men det kan også være en serviceydelse, hvor mennesker er i centrum. Det kan være en ny måde at forvalte et socialt område på, det kan være et nyt socialt tilbud eller helt overordnet en ny måde at drive velfærdssamfund på, som det danske flexicuritysystem, der er blevet kendt i hele verden for at kombinere social tryghed med stor dynamik på arbejdsmarkedet.

FORBEDRING ELLER INNOVATION

De fleste tænker innovation når man taler om kreativitet, men sandheden er, at størstedelen af nyskabelser mest kredser om forbedringer af noget eksisterende. Og fred være med det! Jeg er fx ganske tilfreds med, at den Polo jeg kører rundt i, er blevet forbedret en million gange (nok!?) siden Ford T så gadens lys første gang. Det gør det sjovere, sikrere og hurtigere at bruge bilen i dag. Og dermed gør det også min hverdag langt sjovere, nemmere og sikrere end dengang i 1908 hvor Ford-fabrikken var nået til bogstavet T, da de skulle producere den næste bilmodel.

Innovation er til gengæld noget mere udfordrende. For det første kan man altid diskutere, hvornår noget for alvor er innovation? Viagra og en flyvende selvparkerende bil er fx innovation, da vi aldrig har set den slags før, ligesom udviklingen fra den første mobiltelefon-mursten til dagens smartphones også er det. Til gengæld er Iphone 4G jo innovation; det er blot en forbedring.

PRODOPTIMIST

Optimer produkter med henblik på at effektivisere og øge kvaliteten af produkterne, og du har en prodoptimist. Det der driver denne livsform er en evig ambition om at gøre livet bedre, lettere og mere hensigtsmæssigt med det, der allerede findes. Det meste af vores og virksomheders tid går med forbedringer af eksisterende produkter, hvilket er smart og godt, men det er sjældent omgærdet af glamour og prestige og det er faktisk synd, for uden dygtige prodoptimister, ville verden være et langt mere besværligt sted at være fyldt med mange fejl og mangler!

IKEA’s grundlægger, Ingvar Kamprad, må i dag betegnes som en prodoptimist, da han grundlæggende ikke har innoveret markedet siden hans innovative idé, om at lade folk samle sine egne møbler, og dermed gøre dem billigere, fødtes engang i 60’erne. IKEA udvikler dog hele tiden konceptet, hvorfor de hele tiden åbner nye markeder.

HUMMAX

Danmark er som bekendt et af de mest socialt veludviklede lande i verden, og vi har et gennemprøvet velfærdskoncept, som gennem stadige nye krav og forventninger fra borgernes side, udfordrer den eksisterende økonomiske model. Jyllandsposten kører i øjeblikket en artikelrække, der kredser om det faktum, at en nyfødt dansker ender med at koste samfundet kr. 850.000 inden døden. Skal vi standse denne udvikling, vil vi få brug for en masse Hummax’er, der er i stand til at bibeholde den sociale stabilitet i samfundet, som er nødvendigt for en sikker udvikling, men som samtidig mestrer at udvikle strukturerne, så de er tidssvarende og hjælper til at nå de nye mål, der er sat. Hummax-livsformen handler om at turde bruge lean-konceptet på menneskelige systemer, og som gør det i kærlighed til mennesker, så der frigøres så meget kaptial og energi, så flest mulige får mest muligt ud af de samlede ressourcer.

Bjarne Hastrup, formanden for Ældresagen, har lige været i medierne og tale imod kvoteordninger for seniorer på arbejdsmarkedet. I sådan en sag er han en god repræsentant for hummax-livsformen; han insisterer på at opgradere de ældre i samfundet, og foreningen tilbyder hele tiden nye opgraderende systemer til at varetage de ældres tarv, mens de samtidig ser dem som en stærk ressource, som samfundet skal trække på. www.aeldresagen.dk

INNOVIST

Innovister er den livsform, som de fleste tænker på, når man taler om innovation. Det er de mennesker og virksomheder, der er i stand til at tænke helt nyt, opfinde helt nye produkter, der dækker nye behov. De er ofte drevet af en legende tilgang til livet, og vil ofte se livet som en palet af muligheder, som de enten bare skal benytte sig af, eller selv skabe. Selvfølgelig er de visionære, og har gennem deres store indlevelse og intuitive skaberånd en drivkraft hen imod at gøre verden sjovere, større, lettere og bedre.

Steve Jobs, stifteren af Apple, er en oplagt innovist. Han har revolutioneret it-markedet gang på gang og forstår virkelig at sætte en ny dagsorden, når det gælder hans marked – og som ofte bliver kopieret af de andre producenter.

KREASOC

Kreasoc’er er de sociale innovatorer, som er drevet af progression af menneskeheden. De elsker at udfordre de eksisterende idealer, normer og værdier, for at kunne finde nye måder at være mennesker sammen på – og få samfund til at fungere, så flest mulige oplever bedst mulige liv. De bruger deres kreative kræfter på at udvikle den sociale verden, og har i udgangspunktet ingen begrænsninger for, hvordan man kan etablere en gruppe eller et samfund. Danmark er kendt for at være et stærkt socialt innovativt land, og heri ligger en af vores bedste muligheder for at klare os i fremtidens globale marked, da vi har en lang tradition for at arbejde med et sociale som en udviklingsmæssig parameter. Bla er vi det land i verden med højst tillid blandt borgere og systemet, og gennem vores højskoletradition, andelsbevægelsen og velfærdssamfund, har vi udviklet et socialt samfund, som mange studerer for god inspiration.

 - 19,8 KBHjælpeorganisationen CARE opfandt for 25 år siden et nyt koncept for mikrofinansiering, nemlig spare-låne-grupper. De er opbygget som lokale andelssparekasser, og ejes og drives typisk af fattige kvinder, der lærer at spare op i fællesskab og låne pengene til hinanden. Grupperne skoler også sine medlemmer i nærdemokrati og i at tage beslutninger i fællesskab. Kvinderne kalder grupperne for Mata Musa Dubara - kvinder på vej. Mange grupper støtter deres medlemmer i at stille op til lokalvalgene og hjælper dem gennem valgkampagnen. Nogle kvinder er nået så langt, at de er stillet op til parlamentsvalg. Det er disse eksempler, der får kvinderne til at kalde spare-låne-grupperne for Nigers svar på en ’jurauddannelse fra Harvard’. Over 7.300 grupper er startet i Niger. Samtlige eksisterer den dag i dag og tæller på landsplan mere end 400.000 kvinder. Verden over er der nu mere end tre millioner kvinder og mænd organiseret i CAREs spare-låne-grupper. Grupperne fortsætter, efter støtten fra CARE stopper, og nye grupper starter spontant op uden CAREs hjælp, fordi de bliver inspireret af deres naboer i andre landsbyer. Det gør spare-låne-grupperne til noget af det mest bæredygtige bistand, der eksisterer. Se mere på www.care.dk

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign