Af foredragsholder Emilia van Hauen, sociolog, HD(A) og trendrådgiver

Dobbeltdip. Dobbeltfrygt for fremtiden. Både professionelt og privat. Det er den virkelighed mange møder i dag. Men der er en ressource du kan trække på - som oven i købet er gratis - der kan gøre det hele meget lettere og sjovere. Nemlig tidsånden. Det kræver dog, at du er i stand til at læse den rigtigt og bruge den fornuftigt og målrettet. Til egen fordel.

Til dette kan du bruge min gode ven IVAN. Det er en model jeg har udviklet og bruger, hver gang jeg skal løse en opgave, for den sikrer, at jeg får alle vigtige elementer med. Basalt set handler det om at kende tidens Idealer, Værdier, Adfærd og Normer og matche dem til din egen situation eller virksomhed. Kan du det, er du allerede godt på vej. Læs her hvordan du gør. Både som menneske og som leder eller medarbejder. 

 - 101,5 KB

Tidsåndens mestre

Abercrombie & Fitch gør det. Dem der staver æble med I og P (-hone, -ad, -od) er mestre i det. Google er ikoniseret ved at blive til et begreb. Mens bankerne har haft det meeget svært, fordi de stadig lever for hårdt i Matadors tidsånd. Og de virksomheder der i dag ikke forstår, hvilken betydning fællesskaber og (livs)formål har for forbrugeren – af både varer og jobs – kan risikere at lave deres helt egen bankpakke med indbygget fallit. Og nej, de første tre er ikke bare ”heldige”; de er dygtige.

Uanset hvilket marked du er på (eller ønsker at være på), eller hvor du er som menneske i dit liv, og hvor du ønsker at bevæge dig hen for at opleve succes og personlig lykke, handler det nemlig om at være i stand til at læse tidsånden -  og bruge den til egen fordel. Som en aktiv og gratis ressource, der ligger lige foran snuden på bundlinjen eller den personlige realisering. Men som altså kræver, at du ved hvordan du skal bruge den. På en langt mere strategisk og autentisk måde end blot at følge en trend… som alle andre!

Surf på den gratis bølge

Tidsånden kan du med fordel vælge at se som en bølge, der kan bære dig op og frem, så du med et minimum af kræfter når bredden jublende af lykke i sikker stil, modtager beundring og er klar til en ny omgang. Eller du kan anskue den, som en bølge der oversvømmer dig, tager dig og kaster dig rundt til du mister orienteringen, og til sidst skyller dig i land med sand i bukserne og hudafskrabninger på knæene. Hvad vælger du?

Hvad er tidsånden?

Men hvad er tidsånden? Og kan den virkelig sættes på formel?

Tidsånden er det, som på et givet tidspunkt er med til at bestemme, hvem vi er og hvad vi gør. Altså hvordan vi vælger at definere vores identitet, og hvordan vi vælger at handle på den, så vi kan placere os selv med mening og retning i vores eget liv, i samfundet og ikke mindst i tiden. Og forbruge. Ikke blot varer og ydelser, men også jobs, relationer og muligheder i livet.

Fra selvrealisering…

 - 33,7 KBLad os tage et eksempel.

For 25-30 år siden var de såkaldte kanindræberkurser det hotte. Det handlede om at udfordre sig selv og overskride sine grænser, så man flyttede sin egen formåen og opdagede et nyt potentiale i sig selv. Og det store buzzword var teamwork. I forlængelse af denne tendens, har coaching og terapi fået så almen en udbredelse, at det er blevet helt naturligt at udbryde: ”Jamen, hvad er der galt med dig?!” hvis man ikke ønsker at gå i selvanalyse.  Eller ikke ønsker at gøre karriere ved hjælp af en coach. Eller helst bare vil blive skilt, uden at gå i parterapi.

Før krisen kunne vi derfor se mange arbejdspladser tilbyde sine medarbejdere et hav af tilbud rettet mod forløsning af eget personligt potentiale (et meget brugt 00’er udtryk) så selvrealiseringen kunne finde sted gennem arbejdet. Og vi kunne også registrere en øget søgning mod allehånde kurser i selvudvikling; lige fra yoga, meditation, ekstremsport (her i weekenden er der lige afholdt Ironman i København – toppen af erhvervslivets nye ynglingssport) til silents retreats, coach- og terapiforløb og meget, meget mere. De fleste rettet mod at frigøre det enkelte individ fra snærende egen-begrænsninger. Mon ikke du selv har snuset til mere end en af disse ting gennem dit arbejde? Og i øvrigt har overvejet mere end én gang, hvordan du bliver lykkelig som privatperson? (Det er nemlig vores tids mantra – og et i sig selv kan være meget belastende, for kan man virkelig være lykkelig hele tiden? Jeg tror det ikke.)

…til livsformål

I dag er det ikke det hotte hotte. Tværtimod skal organisationer forstå at tilbyde deres medarbejdere og kunder en følelse af, at de indgår i en større helhed med et højere formål. Det er fx lige kommet frem, at flere og flere unge betaler over kr. 30.000 for en ferie, hvor de kan ”gå ud og gøre en forskel”. Altså er Sunny Beach druk- og sexferier ved at være eklatant dårlig stil i forhold til at bruge to uger på at tage til Afrika og bygge en brønd. De humanitære organisationer har dermed fået konkurrence (??) fra rejseselskaber, der tjener penge på at sende folk ud for at gøre godt. Interessant udvikling, ikke sandt?

Trendy og tiltrækkende

Ønsker man som arbejdsplads at tiltrække de trendsættende medarbejdere og ledere, skal man kunne tilbyde dem at arbejde for en sag, der har et højere formål, gennem cocreation med andre interessante kollegaer og partnere.

Og ønsker man som privatperson at finde sin plads i samfundet i dag, handler det mindre om at spørge: Hvem er jeg? Og mere om: Hvad er mit livsformål? Derfor søger flere og flere at finde de fællesskaber, man ønsker at være en aktiv del af, for at opleve mening, tilhørsforhold og skæg og ballade sammen med andre. Og ikke tro, at man skal klare alting selv.

Denne udvikling er et udtryk for, hvordan tidsånden ændrer sig. Og dermed hvordan vi vælger at tænke anderledes om vores egen succes og lykke, og derfor også om, hvordan vi vælger at handle anderledes.

IVAN – din nye bedste ven

 - 17,5 KBFint nok, kan du tænke, men hvordan gør jeg så? Hvordan skal jeg læse og analysere tidsånden, så den passer med den jeg er, og det jeg vil?   

Du lærer IVAN at kende – og udnytter ham skamløst J IVAN er en model jeg har udviklet, og som har vist sig ganske anvendelig, når jeg enten skal løse en rådgiveropgave, lave et nyt foredrag, skrive en bog eller noget helt fjerde, hvor jeg skal sammenstille en særlig problemstilling med tidsånden.

IVAN står for Idealer, Værdier, Adfærd og Normer. Disse fire elementer udgør nemlig de samlede kræfter, som alle i et samfund er påvirket af.

Ideal

Et ideal er en forestilling om det fuldkomne, der opstilles som det endelige mål/forbillede, der er værd at stræbe efter. Den vestlige kultur er ekstrem udviklingsorienteret, og det ligger naturligt i os, at vi hele tiden skal hige efter noget nyt, bedre, større og mere fantastisk end før. Idealet er altså det, der rykker os fremad og som vi søger at opnå. Idealer ændrer sig med tidens skiftende værdier, samfundets strukturer og systemer og de overordnede globale/nationale udfordringer, hvilket krisen er et klart eksempel på. Derfor er det vigtigt at kigge på, hvilke idealer der følges i tiden og matche dem til sin egen situation. Hvis de matcher kan de forstærkes bevidst og udvikles – måske endda så meget, at man går hen over bliver trendsætter. Hvis ikke de matcher, kan man udforske, hvad der skal til for at det kan ske, og justere sig selv i en retning, der gør, at man kan stiger på bølgen og lader den gøre det helt hårde arbejde med at rejse energien i samfundet. Eller man kan udfordre dem og måske starte en ny trend.

Jeg vil dog ile med at huske på, at man skal være bevidst om at være autentisk. Find det i tidsånden, der passer til det næste vigtige element i IVAN, nemlig værdierne.

Idealerne passer til fornuften, og kan siges at være tankens kraft.

Altså: Hvad er dine idealer? Eller hvad er din virksomheds idealer? Hvilke idealer ser du efterstræbt i tiden, som påvirker din situation? Hvordan vil du forholde dig aktivt til dem?

Værdier

VærdierHvor idealet er det rationelle, det der giver mening at forfølge, er værdierne det, der gør os glade og får os til at opleve meningen med det, vi stræber efter. Værdier er altså det, der er godt og rigtigt og som vi skal forsøge at opnå.

Vi mennesker er trænet i at vurdere genstande og tilstande ift hinanden for at kunne opstille dem i en rangorden, alt efter hvilken værdi de synes at have, og hvor ønskelige de opfattes at være og opleve. Denne rangorden kaldes en persons præferencer. Samfundsmæssigt knyttes flere værdier sammen i værdisystemer, der tilsammen udgør et samfunds kultur. Og kulturen er hele tiden i udvikling, fordi værdierne hele tiden er i udvikling.

Værdierne er altså lig vores indre motivation. Mod varer, jobs, relationer og alt andet vi foretager os. Det er her vi rammer os selv og andre i hjertet, og skaber et (personligt) forhold. Hvis du rammer de rigtige værdier i tidsånden, vil du være den foretrukne første og ikke den frygtede anden.

Altså: Hvad er dine værdier? Eller hvad er din virksomheds værdier? Hvilke værdier ser du dyrket i tiden, som påvirker din situation? Hvordan vil du forholde dig aktivt til dem og bruge dem til din fordel?

Adfærd

Why do rules have such power over our minds?Gennem vores adfærd manifesterer vi vores idealer og værdier og dermed vores valg. Det er den opførsel man viser udadtil og som enten bekræfter, hvor social kompatibel eller hvor kikset man er. Det er det synlige udfald af ens overvejelser om hvem man er, og hvad man vil i livet.

Der ligger megen social regulering i adfærd; vil man udfordre den normale adfærd eller vil man følge den, og hvilken slags honoreres. Hvis man gerne vil være langt fremme i skoen, skal man have fat i trendsetterne, der kun udgør fem procent, men de helt rigtige fem procent; nemlig dem, de andre forbrugere vil følge. Her gælder det om at gøre det nemt og tilgængeligt at få omverden til at handle på ens tilbud, og derfor skal man kende tidens adfærdsmønstre.

Vores adfærd er altså vores manifestationskraft, og er meget knyttet til kroppen.

Altså: Nu du har overblik over dine og tidens idealer og værdier, hvordan ønsker du så at handle? Hvad er det egentlig du vil skabe og manifestere? Og hvordan vil du gøre det helt konkret?

Normer

Og normerne? De er dit tjekpunkt. En norm angiver nemlig hvordan noget bør være, for at man er en del af fællesskabet; altså hvad man bør gøre, mene, tro, udlede, antage osv. En norm er derfor noget, som man kan følge eller undlade at følge, og afhængig af hvad man vælger, er man enten en del af det gode selskab eller en udfordrer. Og en mulig trendsætter (5% af befolkningen).

Ønsker man det sidste, og ønsker man at frigøre sig til at handle selvstændigt, progressivt, udviklende og evolutionært, er det vigtigt at vide præcis hvor man udfordrer det eksisterende system, og hvordan man tilbyde nogle nye og mere hensigtsmæssige normer.

Normerne aktiverer vores intuition, og kobler sig op på vores erfaring og vores sanser. Det er din mavefornemmelse du bruger, når du vil i kontakt med normerne.

Altså: Vil du følge og udvikle det eksisterende, eller vil du bryde og sætte en ny standard (hvis du kan!)? Det ene indebærer et mere forudsigeligt resultat, men udkommet er nok også mindre. Det andet indebærer en stor risiko, men kan være et kæmpe succes.

IVAN giver dig overblik og skaber sammenhæng mellem dig, din organisation, din omverden og tiden. Og hjælper dig til at bruge tidsånden, som det den bør være for dig: nemlig din vigtigste gratis ressource, der er milliarder værd og stor stor personlig lykke, når du bruger den rigtigt! 

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign