3.000 har testet sig selv på min hjemmeside – læs om resultaterne og find ud af, hvem co-createrne er. Det er nemlig dem, der kommer til at tegne fremtiden. Og fremtiden handler om gensidighed og bidrag – kort sagt fællesskab!

Af Emilia van Hauen, sociolog & HD(A)

For mindre end 10 år siden smagte ordet fællesskab stadig af hengemt 70’er mug. For seks år siden holdt jeg nogle af de første foredrag om, hvad et moderne fællesskab er (neotribalisme). Og de seneste fem år har det opnået en eftertragtet kändis status og bevæger sig sikkert på den røde begrebs-løber. Fællesskab er ganske enkelt blevet super trendy igen! Nu hedder det bare co-creation, og optræder i stadig flere virksomheders og organisationers forretningsplaner og stategioplæg. Med god grund. For fremtiden tilhører co-creatorerne. Og de voksencool. Fælles for dem begge er, at de ser sig selv som en del af et større fællesskab, som de gerne vil tage ansvar for, hvilket de gør ved at bidrage med deres originale skaberkraft. Intet mindre! Og da kreativitet er forudsætningen for innovation, som igen er forudsætningen for verdens udvikling, giver det god mening, at det er to livsformer, som er i fremdrift.

EGOFESTER

Når du dyrker dine egne evner og søger at få et godt fodfæste i samfundet. Egofesten de sidste 30 år har gjort det socialt lovligt at stræbe efter at få forløst sit eget potentiale og dyrke sin individualitet, og har dermed initieret en enorm kreativitet af forskellig kvalitet.

GURUIST

Når du søger at udvikle dig selv hele tiden, og gerne i en gruppesammenhæng. Guruismen har affødt en kultur, der er åben overfor egne mangler og fejltagelser, og som ser en værdi i personlig vejledning, som gerne må ske i en fællesskabsramme. Uanset hvilket personligt eller professionelt niveau du end måtte befinde dig på.

Fra individualisme til gensidighed og bidrag

I individualisme-æraen der startede i 80’erne og er ved at nå sin ende nu, var det store spørgsmål: Hvem er jeg? Det handlede om personlige udfordringer, om at finde sig selv og ikke mindst blive til den bedste udgave af dig selv. Kort sagt handlede det om at realisere sig selv, så man fik udlevet hele sit potentiale. Det medførte en frigivelse af en masse kreativ kraft i samfundet og gav mange mennesker nye muligheder, for både at blive lykkeligere og få en mere tilfredsstillende tilværelse. 
I dag har vi vendt vores fokus og spørger os selv: Hvilken forskel kan jeg gøre? Det er et udtryk vi hører overalt – selv i tv-reklamerne! Nu vil vi placere os selv i fællesskabet, så vi får et selvvalgt tilhørsforhold, hvor vi kan gøre noget, der ikke kun har betydning for os selv. 
Den nye tid vi er på vej ind i handler om at bidrage. Den handler om gensidighed. Den handler om fællesskab.

Siden april har 3.000 mennesker været inde på min hjemmeside og teste deres livsform, og der har vist sig et tydeligt billede af, hvem de fire livsformer er: egofestere, guruister, voksencool og co-creatorer.

 - 44,9 KB
Ovenfor ser du den matrix, som du bliver placeret i, når du tager testen påwww.emiliavanhauen.dk hvor du også får en mere indgående forklaring på de fire livsformer. Dem kan du også læse mere om i artiklen Fra egofest til co-creation også på min hjemmeside under ”artikler”.

Testens resultater

Inden jeg præsenterer resultaterne, vil jeg gerne understrege, at et velfungerende samfund har brug for alle fire livsformer. Når jeg er ude og holde foredrag oplever jeg jævnligt, at ingen vil være egofestere, men uden egofestere ville vores samfund være langt mindre dynamisk! I 30 år har vi haft fokus på egofest og guruisme, hvilket har medført en enorm udvikling i samfundet og som vi stadig – på trods af krise og tab – drager stor nytte af i dag. Det er imidlertid helt naturligt, at vi i vores konstante søgen efter udvikling og forbedringer, søger nye livsformer at dyrke, og derfor er fællesskabet nu det nye. Igen. Tilbage til resultaterne. De fire livsformer viser sig tydeligst når det gælder alder og uddannelse.

35% af de 31-65-årige er co-creatorer, mens det gælder for 38% af de +65-årige. Når det gælder de 19-30-årige er der kun 17% co-creatorer og endnu mindre når det er gruppen under 18 år, nemlig 11%. Det er imidlertid ganske forventeligt, for når man er ung, har man som regel travlt med at finde sig selv og skabe sin plads i fællesskabet, og derfor har man mere fokus på enten at opnå status og anerkendelse og udforske ens egen skaberkraft. Hvilket er helt naturligt og smart! Det er den gamle regel om, at man skal kende systemet, før man kan revolutionere det. Også selvom de senere generationer hele tiden bliver trænet i gruppearbejde i deres skoleforløb.

Det omvendte gælder når man ser på fordelingen af egofestere: 37% af de 0-18-årige er egofestere, og 30% af de 19-30-årige. Det står i kontrast til de 31-65-årige som byder på 16%, og de +65-årige hvoraf 10% er egofestere. 

Når det gælder uddannelse ses det tydeligst, at jo længere uddannelse man har, jo mere co-creator er man, mens de kortere uddannelser har en overvægt af egofestere. Flest guruister finder vi blandt studenter og lign. uddannelser og de kortere videregående uddannelser, mens der er flest voksencool blandt kortere videregående uddannelser.


Vi kan altså konkludere, at blandt de voksne og de mere veluddannede dyrkes co-creator livsformen mere end hos de yngre og dem med mindre uddannelse. Til gengæld er der masser af individuel drivkraft i de yngre segmenter, som med fordel kan parres med de ældre voksencool og co-creatorer segmenter.

En organisation har nemlig den bedste balance, hvis man har en god fordeling af alle fire livsformer i den, så de kan afbalancere og inspirere hinanden.

VOKSENCOOL

Når du bedst kan lide at tage ansvar for både dig selv og andre, og dyrker den personlige integritet. Voksencool handler først og fremmest om at man tager ansvar for at skabe noget, der indgår i en sammenhæng, der er større end ens egen; altså ansvar og skaberkraft.

CO-CREATOR

Når du bedst kan lide at arbejde sammen med andre om at udvikle verden. Co-creation er en måde vi mennesker kan være med til at skabe en ny verden på, der inkluderer flest mulige, og som holder de elementer ude, der ikke hylder det skabende og livgivende element. Samskabelse tager udgangspunkt i selvstændige individers skaberkraft, på en måde hvor de supplerer hinanden frem for at kæmpe om at sætte dagsordenen. En overordnet vision er det, der driver hele processen frem.

Voksencool

Længe har det været ungdommen, der har sat dagsordenen i vores samfund. Men med den demografiske udvikling vi står overfor, hvor over halvdelen af de børn, der er født efter år 2000 regnes med at blive over 100 år gamle, er det på tide at få et andet forhold til det at være voksen. Og det er på vej! Som fællesskab er også det at være voksen ved at blive trendy igen. Men i en ny udgave. Voksne af i dag bibholder ungdommens åbenhed, innovationslyst, dynamik og fleksibiliitet, men parrer det med uvurderlig erfaring og stamina. Og ikke mindst en indre ro over at have overvundet mange kriser. Inde på min hjemmeside under artikler, kan du læse mere om voksencooltrenden.

Co-creation udfordringer

Co-creation virker forførende på mange, og det er også en fantastisk livsform at dyrke. Man skal blot huske på, at det ikke nødvendigvis er lettere end en almindelig organisationsform, hvor funktionerne er mere delt op. Ofte tager det længere tid at nå til en fælles plan, og ofte kan man opleve flere konflikter end i en almindelig organisation, men er man indstillet på at arbejde med de sider af situationen, er der ingen tvivl om, at co-creation for de fleste virker mere tilfredsstillende og udviklende. Co-creation kræver en række egenskaber og kompetencer, som er vigtige at dyrke, hvis man vil lykkes, og de vigtigste er, at man er kreativ og nærværende i processen, selvstændig tænkende og ikke mindst være i stand til at sætte sit eget ego til side, når selve samskabelsen for alvor starter. 
Vil du vide mere om testen, dens resultater eller vil du teste hele din organisation og få resultaterne særskilt, så kontakt mig endelig på evh@emiliavanhauen.dk 

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign