Hvilke af de tre vigtigste egenskaber ejer du, som bliver helt nødvendige at mestre, når de unge om få år er med til at tegne verden? Og hvilke mangler du at træne, for at du kan føle dig hjemme i fremtiden, og ikke bare som den kiksede slægtning fra det yderste udkantsdanmark på et medlidenhedsbesøg? CYS dig selv – eller med andre ord: Centrer dig selv, balancer mellem Yin/Yang og vær Social.

 - 68,7 KB

Min ekstrasøn fylder 16 år i denne måned, og det gav mig anledning til at tænke over, hvad det er for en verden han kommer til at være voksen i. Mange af de institutioner og normer, der før har rammesat os, findes ikke længere som selvfølgeligheder, og vi har en forholdsvis ny frihed til at skabe vores egen identitet og personlige fiaskoer. Vi er multimennesker (se nyhedsbrev fra september 2011) der lever i en verden og en hverdag, der er så kompleks, at den kræver tre overordnede egenskaber, som vi skal træne til fuldt ejerskab, så vi kan agere og ikke bare reagere i livet.

På billedet kan du se alle tre elementer: Hjertet er centreringen, uendelighedstegnet med yin og yang er flowet og cirklen er det sociale aspekt, der rammer os ind.

CENTRERING

Alle kender historien om Stein Bagger. Den store svindler, der ifølge ham selv, blot gjorde hvad der blev forventet af ham, så hans bosser var glade. Men Bagger er også historien om en mand, der ikke var centreret i sig selv, og derfor mistede sig selv i jagten på at opnå omverdens anerkendelse.

Tænk nu på Dalai Lama. Den nærmest kronisk smågrinende gamle mand, der altid udstråler et stort personligt overskud, og som får de fleste til at føle sig afslappede og ok i hans selskab. Her er der til gengæld tale om et menneske, der i høj grad er centreret i sig selv.

Hvem vil du helst være?

Skal du være med på fremtidens A-hold, skal du kunne bidrage originalt og kreativt til verden. Og det kan du kun, hvis du er i kontakt med din egen indre væren, for det er herfra at du udlever din egen skaberkraft og kender dine værdier. Med andre ord skal du kende dit eget centrum, og vide, hvem du er – på godt og ondt! - og hvad du vil med din eksistens. Gør du det, lader du dig ikke skubbe rundt i manegen af andres dagsordener, og du vil heller aldrig gå død i energi og kreativitet. Ej heller vil du opleve at brænde ud eller at gå ned med stress.

Centrering handler om at turde tænke og handle autonomt, og følge din egen indre overbevisning, selvom det kan betyde udstødelse af den gruppe, du gerne vil være medlem af. Det du skal huske er, at du kan være med til at skabe noget nyt, som andre vil opsøge, og på den måde kan du skabe et nyt fællesskab, som passer bedre til dine overbevisninger og livsformål.

 - 15,6 KB

Centrering handler også om at turde hengive dig til den passion og det engagement, som du vil føle, når du er i kontakt med dine egne værdier og din eksistensberettigelse, og udleve det i din hverdag, så du også påvirker andres liv. I passionen ligger der ofte også en tydelig ambition om at ville skabe noget nyt; noget der kan være med til at udvikle verden. Mange gange medfører denne passion også en specialisering i et felt, som er med til at flytte grænserne for det eksisterende og sørger for udviklingen.

Centrering handler altså om at være i kontakt med sin væren, kreativitet, værdier og livsformål, og søge at leve dem ud i hverdagen, så du hele tiden oplever at være i balance med dig selv.

 - 22,9 KB

Hvordan centrerer du så dig selv? Daglig meditation er en metode, der er meget effektiv. I dag er der så meget forskning der viser, hvad meditation gør for vores velbefindende og (mentale) sundhed, at det ikke er til at sidde overhørig. Skal du godt i gang kan du starte med Henning Davernes bøger www.henningdaverne.dk

Terapi og coaching er også gode metoder til at lære dig selv, dine værdier og livsformål at kende, og samtidig en måde at arbejde intensivt med din adfærd på, så du bliver bevidst om dine mønstre – både dem, der forhindrer dig i at opnå det du vil, og dem der hjælper dig til det. Jeg kan anbefale coachinghuset www.mindjuice.dk som et sted at starte.

Centrering er vigtigere end nogensinde før, fordi vores samfund stritter i så mange retninger, at hvis du ikke er i stand til selv at vælge din retning, kan du nemt blive et offer for andres retning, og det gør sjældent en lykkelig.

YIN&YANG

”Jeg overgiver mig!” er som regel en sætning, der signalerer den ultimative svaghed og underkastelse. Men skal vi videre i den vestlige verden, må vi lære at overgive os på en ny måde, hvis ikke vi vil knække vores kultur i stress.  

Ying og Yang er det kinesiske tegn for det bipolære, for altings modsætning. Det er dermed også et tegn på det arketypiske maskuline (yang, hvid) og det arketypiske kvindelige (yin, sort). Den vestlige verden er gennemsyret af yang-energien, og vi bedømmer et menneskes værd ud fra hvor aktive, handlende, resultatskabende og manifesterende hun eller han er. Og det gælder begge køn.

 - 16,4 KB

Til gengæld dyrker vi ikke yin-energien særligt meget. Den handler om at være passiv, modtagende, rummelig, nærværende, fleksibel, åben og hengivende – altså at turde overgive sig til, at det gode der skal ske, også kommer til at ske, uden at man behøver at arbejde som en gal alene og i modstand. Derfor handler yin-energien i høj grad om at vise tillid til sine omgivelser; noget vi bliver nødt til at have mere og mere af, jo mere socialt afhængige vi bliver af hinanden, og jo mere det frie kreative flow skal skabe vores fremtidige muligheder.

Det er åbenlyst et tab for mange kvinder, der godt kan mærke en længsel efter hengivelse og passivitet, men som ikke har lært, hvordan de skal dyrke den side af sig selv, uden at miste sig selv eller deres status. Uanset hvad man måtte mene om der kan knyttes særlige egenskaber til et køn, så er det uomtvisteligt, at kulturen omkring os påvirker vores selvforståelse, og det at være kvinde er også lig at være mere modtagende, hengiven og åben, hvorfor det er specielt slemt for kvinderne.  Men det er naturligvis også et tab for mændene, der ikke lærer modpolen til den evigt aktive del af sig selv at kende som noget positivt, og som derfor har sværere ved at afbalancere sig selv. Derfor oplever vi et samfund, der udover masser af handling, også er domineret af kontrol.

Vil vi have et mere balanceret og kraftfuldt samfund, bliver vi nødt til at gøre mere plads til yin-energien, så vi kan lade flowet mellem det handlende og det modtagende ske af sig selv og derved øge den samlede energi.

Og vil du være mere i balance med dig selv, er det en god idé at finde ud af, om du er mest yin eller yang nu, og derefter træne din svage side ret bevidst i en periode, så du også tager ejerskab over den. Hvis du – som de fleste danskere – er meget yang, kan det være frugtbart at udnævne først en dag, dernæst en uge og dernæst en hel måned, til at være aktivt passiv, modtagende, hengiven og flyde med det der sker for dig, i stedet for hele tiden at sørge for, at tingene sker. Jeg har selv prøvet det i en periode, og det er ret forunderligt, hvad man pludselig opdager. Meget befriende!

Balancen mellem yin og yang er også balancen mellem at være idérig og manifesterende, og da det er helt afgørende at kunne begge dele i fremtiden, er det også afgørende at kunne veksle mellem de to energityper. Når du kan gå i flow (uendelighedstegnet i tegningen) mellem de to energier, vil du opleve dig selv i en ny balance, der er meget frugtbar.

SOCIAL

Uden de andre, er du ingen. Så kort kan det siges. Og det gælder også, selvom vi de sidste 30 år har dyrket individualismen til overflod. Nogle mener ligefrem, at vi stadig lever i narcissismens æra. Men det er ikke rigtigt. Vi er faktisk hyper sociale i dag. Og dem der ikke kan mestre socialiteten, er også dem, der kommer til at være taberne i fremtidens samfund. At være social er nemlig ikke det samme, som ikke at være individuel. I de moderne neotribale (nye stamme-)fællesskaber, der tegner vores verden i dag, handler det derimod om at være et originalt individ, der handler socialt.

 - 32 KBDet betyder, at du både skal være centreret i dig selv, mens du er åben overfor dine omgivelser, og bevidst om, hvad du kan bidrage med til fællesskabet. Ligeledes er det vigtigt at du kan finde ud af, at placere dig selv i en sammenhæng med andre mennesker og rigtig i forhold til den givne situation. Altså skal du både kende dig selv, dine styrker og svagheder og kunne genkende og analysere situationen, så du matcher ind i helheden.

Der er også en side af det at være social, som man sjældent omtaler som noget positivt, men som jeg mener, er helt essentiel, for at kunne agere socialt, og det er evnen til at være en performer. Forstået både som en der handler og skaber resultater, men også som en, der er god til at kommunikere sine tanker og ønsker overfor andre; altså som kan tage scenen og formidle sig selv og sin dagsorden overfor omverden, så den bliver taget imod og ført videre af de andre. Og det er noget rigtig mange unge allerede er trænet grundigt i!

Cirklen i tegningen viser det sociale som det, der omslutter alt og som betinger alt det andets eksistens, for vi skal altid huske på, at uden de andre, er vi ikke nogen.

CYS DIG SELV

Du ved nok allerede nu, hvor hvilken af de tre egenskaber du allerede er stærk i, og hvilken du er svagest i, og jeg kan kun opfordre dig til at træne og udvikle den sidste, mens du forædler – og måske træner andre i - den første. Et samfund hvor alle mennesker er hjemme i deres CYS, er et produktivt, kreativt og balanceret samfund, og vi danskere har alle muligheder for at skabe sådan et samfund. Det handler bare om at komme i gang.

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign