Fremtidens idealer, værdier og adfærd kommer til at kredse om to ting: 1. Det cykliske princip som kontrast til det lineære, som vi har dyrket siden industrialiseringen for alvor slog igennem. Og 2. Forestillingen om multimennesket, som forstår at balancere mellem en hel skuffe af paradokser.  Førstnævnte er copycat af naturen og baseret på 4,5 milliards evolution, så mon ikke det er til at finde god gratis inspiration ved at smutte en tur i skoven med en naturvejleder? Sidstnævnte er det hele menneske i en 2.0 udgave, hvor de mange paradokser man indeholder, tilsammen udgør en kerne af liv og udvikling.

Læs nedenfor om fremtidens IVAN; dvs dens idealer, værdier, adfærd og de normer, du kan følge eller bryde for at leve DIT liv. Og find ud af hvorfor multimennesket er et resultat af den cykliske tankegang!

 - 80,9 KB

VIGTIGSTE IDEALER: GENSIDIGHED OG TRANSFORMERING

Danskerne er EU-mestre i skrald. Ikke imponerende. Men vi er til gengæld også dygtige til at genbruge og cirkulere skraldet. Og det er fremtiden. Cradle-to-cradle fædrene, Braungart og McDonough, har vist os hvordan man gør affald til føde for den næste generation af varer, og hvor genialt det end er, er det jo ikke et nyt princip, for det er bare hvad naturen altid gjort. Det svære har været at overbevise industrien om gangbarheden i det, og dernæst opfinde de processer og materialer, der egner sig til det. Et tree-tower, en organisk og energi-selvforsynende og CO2-neutral skyskraber, er fx en af deres opfindelser. Den hollandske regering er så forelsket i deres metode, at alt nyt som staten involverer sig i, skal leve op til vugge-til-vugge principperne, og Kina er ved at bygge en hel by baseret på de samme principper.

 - 62,9 KB

Idealet om det cykliske, som det ordnende princip, ser vi i flere og flere sammenhænge. Det sker selvfølgelig indenfor forbrug og produktion, men også når det handler om relationer og viden. Grundlæggende set drejer det sig om at kunne konsumere på en måde, at det vi selv modtager, giver vi videre, så det kan fortsætte livet hos andre. Og helst i en endnu stærkere udgave, end da vi selv fik det. Dermed går vi i virkeligheden fra at konsumere til at transformere. Vil du være en del af denne udvikling, vil du også opdage, at du indirekte påtager dig et større ansvar for at være med til at transformere verden dagligt gennem dine handlinger. Ligeledes vil du med sikkerhed også opleve, at du (u)frivilligt vil erfare dig, som en del af en større sammenhæng, som du ikke kan undslippe. 

GENSIDIGT FORBRUG … AF HINANDEN

Når det handler om materielt forbrug er bæredygtighed, CSR, økologi og fairtrade blot fire udgaver af det cykliske princip. Når det handler om relationer, må vi konstatere, at tanken om netværk, og det at bruge egne og andres personlige forhold, så kontakterne flyder frit, kun er noget vi knapt har snuset til, i forhold til hvordan det bliver fremover. Blot tænk på hvad de sociale medier skaber af genveje for sociale relationer, som ikke nødvendigvis baserer sig på de velkendte værdier for tillidsfulde forhold, men som virker alligevel. Ligeså er viden blevet til vidensdeling, og det at leve af viden, handler i dag mere om at kunne levere målrettet meningsfuld kompleksitetsreduktion og essens, fremfor mængde, for det kræver blot et enkelt klik på nettet, før du har adgang til en ubegrænset info-storm – og det er noget selv 2.klasses elever kan finde ud af.

 - 104,1 KB

Fremtiden handler altså om at tænke gensidighed og transformation ind i alt hvad man er og gør. Det cykliske princip handler nemlig om, at man modtager og giver i en uendelighed (vitterligt!) og hertil er begrebet bæredygtighed blevet for udvandet, politisk og snævert. Er man i stand til at fremme gensidigheden og bevidst arbejde med transformationen i det man er og gør, nøjes man ikke blot med at følge med tiden, men får også indflydelse på udviklingen af den. Uanset om du praktiserer det som enkeltperson eller som organisation.

PARADOKSET MULTIMENNESKET

Det altdominerende ordnende princip er altså det cykliske, og det har affødt en ny idealtype, som vi kommer til at dyrke mere bevidst fremover, nemlig multimennesket. Det kommer til at stå i kontrast til det ideal, vi ellers har dyrket gennem flere år, nemlig det holistiske eller hele menneske. Multimennesket har mistet troen på, at det kan nå en gennemfarvet identitet, der i sin kerne er urokkelig og hel. Det der er multimenneskets stærkeste egenskab er derimod, at det favner en lang række paradokser, og formår at navigere sikkert og troværdigt rundt i det foranderlige landskab, som vores tid er. Altså er multimenneskets særlige egenskab en udbredt paradoks-elasticitet, der holder det smidigt og levende uden at knække af den åndeløse udviklingshastighed, som driver vores tid fremad. Multimennesket er altså hele tiden i transformation, og giver og tager i en samlet konstant cyklisk bevægelse.

Et multimenneske er karakteriseret ved at være både autonom og social. Ung og voksen. Folkelig og elite. Produktiv (eller kreativ/skabende) og reproduktiv. Gennemsigtig og med en høj integritet. Lykkelig og lidelsesfuld. Sund og hedonistisk. Alt dette på samme tid. Men til hver sin tid. Magien findes naturligvis i at vide, hvornår hvad skal anvendes.

DE FIRE VÆRDIER

Lægges alt dette sammen giver det fire overordnede værdier, som multimennesket er rundet af:

Voksencool: Et udtryk jeg har brugt i nogle år, om den kendsgerning, at det er blevet værdifuldt igen at have erfaring, og dermed overblik og personlig magt, men uden at man siger farvel til ungdommens åbenhed overfor nye ting, og dens dynamik, fleksibilitet og dermed innovative karakter. Voksencool er ikke en alder; det er en sindstilstand.

Original: At være kreativ og skabende (produktiv) er en af de vigtigste egenskaber at tilbyde i dag, og det anses næsten for at være normen. Man skal kunne tænke og skabe selvstændigt, og kunne bidrage til det fælles, gennem egne originale ideer. Før var det den gode samfundsborgers pligt at støtte de eksisterende værdier og adfærd, for at stabilisere samfundet, mens det i dag også handler om at være originalt bidragende.

Social: Dyrk fællesskabet eller bliv udstødt. Sådan har det egentlig altid lydt, men i dag hvor vi (næsten) frit kan vælge, hvilke fællesskaber vi ønsker at indgå i, har vi et endnu større ansvar for at være aktive medlemmer af de forskellige grupper vi vælger at indgå i. Egofesten er ved at være ovre, men nu ved vi, at vi er noget værd i os selv, og næste skridt er at erkende, at det kun kan manifestere sig, hvis det også bliver anerkendt af ”de andre”. Co-creation som samarbejdsform er fremtiden, og de der ikke forstår det, ender med de kedelige jobs eller de røde bundlinjer.

Integritet: Hvad kan jeg regne med? I en uforudsigelig konstant udviklende verden, bliver den personlige integritet af endnu større betydning end nogensinde før. Troværdigheden der engang lå i institutioner og historie, er afløst af den personlige tillid. 

ADFÆRDEN

Et multimenneske der lever det cykliske princip vil kunne genkendes på at have en social ansvarlig adfærd, der hele tiden tænker fremtidssikring ind i handlingerne. Kombineret med en grundlæggende åbenhed overfor forandringer, der igen holdes i skak af den personlige integritet. Ja, nemt bliver det ikke, pyh, men heller ikke kedeligt! 

 - 50,6 KB

BRYD ELLER

Vil man vide, om man følger tidsånden eller bryder med den, bør man tjekke op på tidens normer og matche dem, med det man gør. Vil man helst følge med tiden, skal man læne sig op ad de dominerende normer. Ønsker man at være trendsetter, gør man klogt i at bryde med nogle af de eksisterende normer, og i stedet tilbyde nogle nye. Hvis man er dygtig, får man andre med sig, der har oplevet behovet for det nye, som et latent behov, der pludselig bliver bevidst.

Det cykliske princip vil for trendsettere være den nye norm, mens det stadig for mange er en ny måde at tænke og handle på. Ligeledes er multimennesket, der piller ved forestillingen om at man kun kan føle sig hel og lykkelig, hvis man altid ved hvem man er. Det gør multimennesket ikke. Han eller hun ved, hvilke mindre kerner ”hen” består af, og jonglerer (for det meste) fint mellem dem. Når det går galt, ser ”hen” det til gengæld ikke som et nederlag, men blot som endnu en erfaring, til at lære sig selv endnu bedre at kende og blive endnu . Er der nemlig noget multimennesket ikke er, så er det erfaringsresistent. Tværtimod!

Kontakt mig

Emilia van Hauen
Trelleborggade 20, 3
2150 Nordhavn

T: +45 2628 2618
E: emilia@emiliavanhauen.dk

CVR-nr: 21 31 56 05
Bank: Spar Nord Bank
Reg-nr: 9102
Konto: 457 5474 387

Privatlivspolitik

Book mig til foredrag

Kontakt mig her
Dudal Webdesign